Syn.: Lycoperdon mammosum P. Micheli, Lycoperdon pediculatum Bull., Lycoperdon pedunculatum L., Tulostoma mammosum P. Micheli ex Fr.
Čeleď: Agaricaceae Chevall. – pečárkovité; Tulostomataceae E. Fisch. – palečkovité
Tulostoma brumale

Tulostoma brumale

Rozšíření: Termofytikum mírného pásu.
Ekologie: Palečka zimní tvoří plodnice v podzimních až zimních měsících. Lokalitami jejího výskytu jsou přírodní i umělé (náhradní) stepní suťové lokality. Vyrůstá z mechu mezi kameny, ale i ve volném prostoru. Velmi vzácně bývá nalézána i ve skalkách ev. v širších spárách dlažby.
Popis: Část vývoje probíhá pod zemí, v době zrání pak vytváří 3–5 cm vysokou nadzemní plodnici. Plodnice je tvořena dlouhou válcovitou stopkou, na které je na vrcholu připojeno bochánkovité ústí, na kterém se nevrcholové části vytváří otvor pro vypuštění spór. Povrch plodničky je zpočátku rezavě vláknitý, později ve sloupkové části rezavě, později hnědě, plstnatý, horní část je po dozrání šedavá, papírovitá, matná.
Záměny: Palečka brvitá (Tulostoma fimbriatum).
Poznámka: Přestože je tento druh běžně řazen do čeledi pečárkovitých (Agaricaceae), dle morfologických znaků náleží nejpravděpodobněji čeledi palečkovitých (Tulostomataceae).
Tulostoma brumale
Fotografováno dne 13. 4. 2006 (Raná).