Syn.: Tulostoma brumale var. fimbriatum (Fr.) Quél.
Česká jména: palečka brvitá, palečka polní (Antonín 2006)
Slovenská jména: stopkovec vláknitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Agaricaceae Chevall. – pečárkovité
Tulostoma fimbriatum
Rozšíření: Známá ze severní polokoule.
Ekologie: Roste nepříliš hojně v teplejších oblastech, na otevřených, suchých a výslunných místech, v písčité nebo štěrkovité půdě. Objevuje se od září, plodnice mohou vydržet až do dubna. Roste často ve větších skupinách.
Tulostoma fimbriatum
Popis: Plodnice se vyvíjí pod zemí, v době zralosti se vytváří třeň, který teřich s výtrusy zvedne nad zem. Teřich je téměř kulovitý, v dolní části uťatý nebo zploštělý, 6–15 × 5–12 mm velký. Vnější okrovka je špinavě bílá až našedlá, někdy narezlá, papírovitá, se zachycenými částicemi substrátu. Na vrcholu teřichu se vytváří otvor (peristom), který obvykle výrazněji nevystupuje nad povrch teřichu, je bez dvorce, tvořený většinou jen vláknitě potrhanou papírovitou okrovkou. Třeň je částečně skrytý v substrátu, 2,5–5 cm vysoký a 2–5 mm tlustý, jemně až hrubě rýhovaný, většinou pokrytý přitisklými nebo odstálými šupinami barvy tmavě okrově až rezavě hnědé. Výtrusný prach je rezavě hnědý, výtrusy žlutavé, téměř kulovité o rozměrech 5,5 × 8 µm, s jehličkovitou či bradavčitou ornamentikou.
Záměny: Dobře poznatelný druh podle hnědého třeně i ekologie. Podobné jsou hojnější palečka zimní (Tulostoma brumale), která má vystouplé kruhové ústí na plodné části a menší výtrusy, a vzácná palečka nazrzlá (Tulostoma melanocyclum), která má vyrazněji narezlý teřich a krátký trubičkovitý peristom s tmavším dvorcem.
Tulostoma fimbriatumTulostoma fimbriatum
Tulostoma fimbriatum
Tulostoma fimbriatum
Fotografováno ve dnech 19. 9. 2011 a 22. 10. 2012 (Roztoky).