Vrch Turold se nalézá kousek na sever jihomoravského Mikulova (mapa) a ačkoliv je chráněn již od roku 1946 (od roku 1992 v kategorii přírodní rezervace o výměře 17 ha), nijak ho to neuchránilo před téměř úplným zničením počátkem 20. století, kdy zde probíhala těžba vápence. Naštěstí byla těžba v roce 1934 ukončena, a tak nám něco zbylo i do dnešních dnů.
Turold
Chráněna je zde především příroda neživá, nejznámější je pochopitelně veřejnosti přístupná jeskyně Na Turoldu, významná také jako zimoviště netopýrů. Ale málo platné, nalézáme se v CHKO Pálava, navíc na vápenci, takže ani příznivci říše rostlinné nepříjdou zkrátka.
Květena je nesporně bohatá. Lesy jsou sice zcela nepůvodní, tvořené především borovicí černou (Pinus nigra) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), ale zvláště v jaseninách lze potkat některé zajímavé rostliny, např. pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), kozlík ukrajinský chlumní (Valeriana stolonifera subsp. angustifolia), zimolez kozí list (Lonicera caprifolium), ostřici Micheliovu (Carex michelii). Bohaté jsou porosty křovin s teplomilnými keři, jako je kalina tušalaj (Viburnum lantana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), třešeň křovitá (Prunus fruticosa) nebo mahalebka (P. mahaleb).
Turold
Z bylin jmenujme třemdavu bílou (Dictamnus albus), kakost krvavý (Geranium sanguineum), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium), sasanku lesní (Anemone sylvestris), plamének přímý (Clematis recta), kamejku modronachovou (Buglossoides purpurocaerulea), žluťuchu menší (Thalictrum minus) nebo hadí mord španělský (Scorzonera hispanica).
Turold
Na skalách a zbytcích skalních a drnových stepí rostou bílojetel německý (Dorycnium germanicum), hvězdnice zlatovlásek (Galatella linosyris), jitrocel prostřední (Plantago media), len rakouský (Linum austriacum), oman mečolistý a srstnatý (Inula ensifolia, I. hirta), ostřice nízká (Carex humilis), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), sesel sivý i fenyklový (Seseli osseum, S. hippomarathrum), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca). Rostou zde také některé druhy známé svým výskytem na Pouzdřanské stepi, např. kosatec nízký (Iris pumila), sinokvět měkký (Jurinea mollis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) nebo kavyl Ivanův (Stipa pennata).
Turold
Z území rezervace jsou uváděny další zajímavé druhy, např. kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), len chlupatý (Linum hirsutum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris) či hlaváček jarní (Adonis vernalis).
Turold