Botanická zahrada Univerzity Britské Kolumbie ve Vancouveru (zkráceně UBC Botanical Garden) byla založena v roce 1916 – je tedy nejdéle fungující botanickou zahradou Kanady. Jejím zakladatelem a zároveň prvním ředitelem byl skotsko-kanadský botanik John Davidson.
University of British Columbia Botanical Garden
Původním posláním této zahrady byl průzkum nativní květeny západokanadské Britské Kolumbie. V současnosti se zahrada zaměřuje na studium rostlin celého mírného pásma, především pak druhů asijských, alpínských, pozornost si však stále zasluhují i rostliny domácí. Důraz je kladen na popularizaci botaniky, ochranu rostlin a studium biodiverzity, avšak zahrada výrazně působí i v oblasti vědy, je sídlem UBC Centre for Plant Research. Připomeňme, že na univerzitě Britské Kolumbie působil i významný český botanik Vladimír Krajina (1905–93).
University of British Columbia Botanical Garden
Na 44 hektarech je zde soustředěno na 6500 taxonů, což úhrnem představuje více než 40 tisíc exemplářů rostlin. UBC Botanical Garden je tak v počtu pěstovaných rostlin druhou největší zahradou v Kanadě. Nejšířeji jsou ve sbírkách zastoupenými rody Acer, Clematis, Cornus, Epimedium, Eucalyptus, Hebe, Lindera, Magnolia, Populus, Rhododendron, Sorbus a druhy z čeledí Lardizabalaceae a Styracaceae.
University of British Columbia Botanical Garden

University of British Columbia Botanical Garden

Největší částí zahrady je David C. Lam Asian Garden, která zahrnuje druhy východní Asie, především z Tibetu, Číny, Japonska a Koreje. Najdeme tu například největší americkou sbírku šácholanů (Magnolia) a také jednu z největších amerických sbírek pěnišníků (Rhododendron).
Cennou součástí UBC Botanical Garden je jednohektarová japonská zahrada Nitobe Memorial Garden, která bývá řazena k pěti nejvýznamnějším japonským zahradám nacházejícím se mimo území vlastního Japonska. Byla pojmenována na počest japonského diplomata Inazo Nitobe (1862–1933), který se zasloužil o prolomení kulturní izolace Japonska. Je zde důsledně dbáno na to, aby každý strom, kámen i zahradní architektonický prvek odrážel pro japonskou zahradu příznačné filozofické pojetí a napomáhal symbolickému ztvárnění přírody.
Významná je také sbírka vysokohorských rostlin E. H. Lohbrunner Alpine Garden. Je rozčleněna podle geografických oblastí světa, objevíme tady rostliny ze Severní Ameriky, And, ale i Kanárských ostrovů, marockého Atlasu, Středozemí, Malé Asie, jižní Afriky i Nového Zélandu.
University of British Columbia Botanical Garden

University of British Columbia Botanical Garden

Původní květena Britské Kolumbie je veřejnosti představena zhruba na čtyřech hektarech v expozici pobřežního lesa. Zahrada provozuje také specializovanou internetovou stránku, která zaznamenává druhy rostlin z této geografické oblasti – www.bcflora.org
Flóra východní části Severní Ameriky je zahrnuta v dendrologické části nazvané Carolinian Forest. Semena zde vysazených rostlin byla sbírána ve východní Kanadě a v pobřežních oblastech americké Severní i Jižní Karolíny a Georgie. Celkově zde v současnosti roste zhruba 300 exemplářů stromů a keřů, což představuje více než 100 taxonů. Hodnotné jsou zdejší sbírky liliovníků (Liriodendron) nebo javorů (Acer). Dřeviny jsou samozřejmě doplněny i o byliny z této oblasti.
V UBC Botanical Garden najdeme také zajímavou zahradu s léčivými a užitkovými rostlinami.
Zahrada se podílí i na introdukování nových druhů rostlin do Severní Ameriky a spolupracuje na vytváření kanadské národní semenné banky. Vydává také vlastní odborný časopis Davidsonia.
University of British Columbia Botanical Garden
Stránky zahrady: UBC Botanical Garden and Centre for Plant Research
Fotografie: © UBC Botanical Garden, Vancouver, British Columbia, Canada.