Vesnice Dolní Žleb na levém břehu Labe u hranic s Německem byla dlouho známa jako jediná obec u nás, do které nevede silnice. O tuto pochybnou atrakci sice Dolní Žleb, roku 1980 připojený k Děčínu, nakonec přišel, ale i tak je zdejší přívoz hojně využíván i automobily. Dnes vesnice slouží především jako místo oddechu a jako základna pro horolezce, vždyť se nalézá na dně nejhlubšího pískovcového kaňonu v Evropě, na dně Kaňonu Labe. Je tedy obklopena strmými skalními stěnami a zvláště z výšky se na ni otevírají uchvacující pohledy.
Údolí Dolnožlebského potoka
Vesnicí protéká drobný potůček, jež v pískovcích zařezává působivou boční soutěsku a je podél něj vybudována bytelná kamenná cesta. Boční stěny soutěsky jsou pochopitelně tvořeny skalními stěnami, někdy vyvolávajícími mírně klaustrofobní pocity, na dně údolí se válejí osamělé balvany, někdy i v celých skupinách a vytvářejí na potůčku drobné vodopády. Tato část se nazývá Hluboký důl neboli Koňák a je porostlá nevzledným jehličnatým až smíšeným lesem tvořeným převážně smrkem (Picea abies). Jen místy lze narazit na listnáče jako je javor klen (Acer pseudoplatanus) nebo buk (Fagus sylvatica).
Údolí Dolnožlebského potoka
Z bylin zde rostou spíše druhy chladnějších a vlhčích poloh a druhy vázané na kyselé podloží, různé kapradiny, např. hasivka orličí (Pteridium aquilinum) nebo bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), zblochany, ostružiníky, mochna nátržník (Potentilla erecta), různé ostřice (Carex remota, C. nigra, C. ovalis, C. demissa, C. echinata, C. brizoides).
Údolí Dolnožlebského potoka
Objevují se tu také věsenka nachová (Prenanthes purpurea), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), pcháč bahenní (Cirsium palustre), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), borůvka (Vaccinium myrtillus), vřes obecný (Calluna vulgaris), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), černýš luční (Melampyrum pratense) apod.
Údolí Dolnožlebského potoka
Přehlédnout nelze nápadný náprstník červený (Digitalis purpurea), najdou se i vzácnější druhy, např. žebrovice různolistá (Blechnum spicant) nebo ostřice převislá (Carex pendula). Místo není nijak zvlášť krásné nebo působivé, ovšem nanejvýš pozoruhodné je, že se zde dají spatřit dva velmi vzácné a kriticky ohrožené druhy české květeny, celoevropsky ohrožený žabníček vzplývavý (Luronium natans) rostoucí v nádržce Nad Kaméncem a západoevropská třezalka pěkná (Hypericum pulchrum), která se zde vyskytuje na okraji svého areálu.
Údolí Dolnožlebského potoka
Fotografováno dne 12. 7. 2015.