Přírodní rezervace V Bahnách patří mezi naše déle chráněná území, vyhlášena byla v roce 1952. Leží na horní část potoka Kačáku (v mapách často Loděnice) u obce Třtice nedaleko Nového Strašecí (okres Rakovník). Před mnoha staletími zdejšími podmáčenými oblastmi vedla „Trstenická stezka“ a podle rákosu (tedy „třtí“) je údajně pojmenována právě obec Třtice.
V Bahnách
Rezervace má rozlohu skoro 9 ha, většina plochy je však zarostlá olší lepkavou (Alnus glutinosa) a rákosem obecným (Phragmites australis). V těchto místech se uplatňují další druhy, jako pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), pcháč bahenní (Cirsium palustre), kakost bahenní (Geranium palustre) nebo vrbina obecná (Lysimachia vulgaris).
V Bahnách

V Bahnách

Na pravém břehu potoka byly však před lety smýceny olše a je zde pravidelně prováděno kosení rákosu. Došlo tak k obnově rašelinné louky a odhalení zdejších botanických skvostů. Mezi prvními se objevují květy sasanky hajní (Anemone nemorosa). V květnu na jednom místě roste několik desítek prstnatců májových (Dactylorhiza majalis) a spolu s pár trsy upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) a maličkými všivci lesními (Pedicularis sylvatica) hlásí příchod hlavní sezóny. O něco později zde totiž vykvétá další spousta různě ohrožených druhů, malé obnažené plochy porůstají stovky tučnic obecných (Pinguicula vulgaris), pravidelně zde kvete i několik kusů velevzácné kohátky kalíškaté (Tofieldia calyculata), místy vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), docela početná populace kriticky ohrožené hruštičky prostřední (Pyrola media) a z orchidejí se objevuje vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Modrým květenstvím rozhodně zaujme zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare). Koberce rašeliníků mnoha druhů místy porůstají rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), kdesi na lokalitě byla údajně dokonce vysazena i rosnatka anglická (Drosera anglica). Vzácně se v místech se stagnující vodou vyskytuje i další naše „masožravá“ rostlina bublinatka jižní (Utricularia australis). V létě ukáže své nádherné modré květy i hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), pozadu nezůstává ani tolije bahenní (Parnassia palustris). Dalším zajímavým druhem je ohrožená vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). Zastíněná místa zdobí porosty drobného pstročku dvolistého (Maianthemum bifolium).
V Bahnách

V Bahnách

Přírodní rezervace V Bahnách je skvělou ukázkou druhově bohatých rašelinných luk, prováděný management se rozhodně osvědčuje. Území je součástí Přírodního parku Džbán, poměrně velké oblasti, která ukrývá spoustu nalezišť vzácných druhů rostlin. Poslední dobou je místem několika překvapivých nálezů, za všechny uveďme třeba smrkovník plazivý (Goodyera repens).

Některé druhy, které se zde vyskytují:
Alnus glutinosa (olše lepkavá)
Anemone nemorosa (sasanka hajní)
Betula pendula (bříza bělokorá)
Bistorta major (rdesno hadí kořen)
Calluna vulgaris (vřes obecný)
Carex davalliana (ostřice Davallova)
Carex rostrata (ostřice zobánkatá)
Cirsium oleraceum (pcháč zelinný)
Cirsium palustre (pcháč bahenní)
Dactylorhiza majalis (prstnatec májový)
Drosera anglica (rosnatka anglická)
Drosera rotundifolia (rosnatka okrouhlolistá)
Gentiana pneumonanthe (hořec hořepník)
Geranium palustre (kakost bahenní)
Goodyera repens (smrkovník plazivý)
Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční)
Lysimachia vulgaris (vrbina obecná)
Maianthemum bifolium (pstroček dvoulistý)
Melampyrum pratense (černýš luční)
Menyanthes trifoliata (vachta trojlistá)
Molinia caerulea (bezkolenec modrý)
Myosotis palustris (pomněnka bahenní)
Parnassia palustris (tolije bahenní)
Pedicularis sylvatica (všivec lesní)
Phragmites australis (rákosem obecným)
Phyteuma orbiculare (zvonečník hlavatý)
Pinguicula vulgaris (tučnice obecná)
Pinus sylvestris (borovice lesní)
Platanthera bifolia (vemeník dvoulistý)
Potentilla erecta (mochna nátržník)
Pyrola media (hruštička prostřední)
Sanguisorba officinalis (krvavec toten)
Salix rosmarinifolia (vrba rozmarýnolistá)
Tofieldia calyculata (kohátka kalíškatá)
Trollius altissimus (upolín nejvyšší)
Utricularia australis (bublinatka jižní)
Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka)
Valeriana dioica (kozlík dvoudomý)
Veronica officinalis (rozrazil lékařský)

V Bahnách
Fotografováno dne 7. 6. 2008.