Syn.: Veronica succulenta All., Veronica verna var. longistyla Ces., Pass. et Gibelli, Veronica campestris Schmalh., Veronica verna var. dillenii (Crantz) Hayek
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Veronica dillenii
Rozšíření: Druh je rozšířen ve střední a východní Evropě, od jihovýchodní Francie po Ural, na sever zasahuje jen na pobřeží Baltu v Polsku. Zavlečen je také v Severní Americe. U nás roste dosti hojně v teplých pahorkatinách a nížinách severozápadních a středních Čech, jižní a střední Moravy. Do chladnějších středních poloh proniká na otevřených stanovištích, na hranách a svazích říčních údolí nebo se zde vyskytuje na úživnějších horninách včetně vápenců.
Ekologie: Roste často na místech s nezapojenou vegetací na skalních stepích, výslunných stráních, na písčinách či okrajích borových lesů. Vyskytuje se na suchých, obvykle mělkých, písčitých či hlinitých, živinami bohatých půdách.
Popis: Jednoletá bylina, 8–25 cm vysoká, chlupatá a žláznatá. Lodyha je přímá, nevětvená nebo větvená v několik přímých větví, oblá, zelená, v dolní části červenavě naběhlá, při bázi chlupatá. Listy jsou vstřícné, úzce vejčité až vejčitě kopinaté, nejdolejší krátce řapíkaté, ostatní přisedlé, 7–15 mm dlouhé a 5–12 cm široké, peřenodílné až peřenosečné. Květenstvím je všestranný, mnohokvětý, chlupatý a dosti hustě žláznatý hrozen, kalich je na bázi krátce srostlý, koruna je poněkud kratší než kalich, 4–5 mm v průměru, tmavomodrá, prašníky modré. Plodem je tobolka. Kvete od dubna do května.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je rozrazil Dilleniův řazen mezi vzácnější druhy naší květeny, které vyžadují další pozornost (C4a).
Veronica dilleniiVeronica dillenii
Veronica dillenii
Fotografováno dne 3. 5. 2008 (PR Zvolská homole).