Syn.: Vicia bidentata Hook., Vicia grata Phil., Vicia mathewsii var. lessonii J. F. Macbr., Vicia pauciflora Hook. et Arn., Vicia selloi Vogel
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Vicia graminea
Rozšíření: Dosti rozsáhlý areál zahrnuje Jižní Ameriku. Byl zaznamenán od Kolumbie až po Chile a Argentinu. V areálu se rozlišuje více infraspecifických taxonů, lišících se např. délku květenství a tvarem lístků.
Ekologie: Roste v různých typech nelesní vegetace, v severní polovině areálu především ve formacích páramo a vlhká puna, na jihu areálu zejména v travinobylinných společenstvech podél vodních toků. V severní části areálu leží lokality v nadmořské výšce 1200–4000 m, zatímco na jihu druh roste i v nížinách.
Vicia graminea
Popis: Vytrvalá bylina charakteru opíravé liány. Listy jsou střídavé, sudozpeřené, s 2–4 jařmy, zakončené úponkou; lístky jsou obvykle čárkovité, 2–3 cm dlouhé, špičaté, někdy před koncem s dalšími zoubky; palisty jsou obvykle kopinaté. Květenství tvoří hrozen 2–5 květů asi 1 cm dlouhých; květní stopky jsou krátké; kalich je zvonkovitý, lysý, řidčeji chlupatý, kališní cípy jsou přibližně stejné (někdy jsou dolní poněkud delší než horní), většinou kratší než trubka; korunní lístky jsou růžovofialové až modrofialové, křídla a člunek bývají světlejší; tyčinek je 10; semeník je lysý. Lusky jsou ploché, podlouhlé, 2,5–3 cm dlouhé a asi 0,5 cm široké, lysé.
Poznámka: Proměnlivý druh, zejména ve tvaru listů a délce květenství; velkému areálu rovněž odpovídají rozdíly v ekologických nárocích. Hodnocení variability nebylo dosud ukončeno.
Vicia graminea
Vicia graminea
Vicia graminea
Vicia graminea
Vicia graminea
Fotografoval Mário Duchoň, dne 10. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional Sangay, El Altar).