Dne 1. prosince 2014 byla v Návštěvnickém centru Průhonického parku zahájena panelová výstava pod názvem Botanické zahrady jak je neznáte, kterou připravila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz, a to ve spolupráci se zaměstnanci našich některých botanických zahrad i dalších odborných institucí. Tuto výstavu, která je součástí projektu Přínos botanických zahrad České republiky pro ochranu rostlin, podpořilo Ministerstvo životního prostředí.
Výstava se snaží ukázat činnost botanických zahrad v poněkud méně známých souvislostech, zachytit jejich povinnosti vůči ochraně přírody, ukázat jejich expediční i výzkumnou práci či přínos pro ochranu genofondu rostlin.
Výstava bude v Průhonicích umístěna až do konce tohoto roku – je zajímavé, že je instalována společně s výstavou Kde rostou naše endemity, kterou rovněž připravila Přírodovědná společnost. Návštěvníci tak mají možnost vidět na jediném místě obě výstavy současně. V příštím roce se cesty obou výstav definitivně a navždy rozejdou, každá bude hledat své nové návštěvníky samostatně.
Výstava
Výstava

Akci podpořili:

PS
PS
PS
Rayfilm
MŽP