Media všeho druhu zcela ovládla fotografie, přesto se moderní botanika bez kvalitních ilustrací neobejde. Právě pro podporu a vyhledání nových talentovaných ilustrátorů, kteří by byli schopni se věnovat botanické ilustraci, vznikla soutěž O nejlepší botanickou ilustraci.

Výstava botanických ilustrací, která bude zahájena slavnostní vernisáží dne 6. 9. 2011 v 18.30 h., v budově Vodních zdrojů v Chrudimi a potrvá do 23. 9. 2011, představuje kresby ze dvou ročníků této soutěže, kterou vyhlašuje Přírodovědná společnost a internetový magazín BOTANY.cz. Spolupořadateli soutěže O nejlepší botanickou ilustraci jsou již tradičně také Botanická zahrada hl. m. Prahy, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a nakladatelství Granit.
V obou ročnících měli soutěžící za úkol nakreslit jeden požadovaný druh a jeden druh podle vlastní volby. V roce 2010 byl vyžádaným druhem prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) v roce 2011 jím byla tolije bahenní (Parnassia palustris). Prvního ročníku se zúčastnilo 30 amatérských i profesionálních ilustrátorů z České republiky i Slovenska, ve druhém ročníku se o umístění ucházelo 26 soutěžících z České republiky, Slovenska a Ukrajiny. Odbornou porotu vždy tvořili profesionální výtvarníci a botanikové. Slavnostní vyhlášení výsledků každého ročníků probíhalo ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady hl. m. Prahy, kde byla soutěžní díla též vystavena.

Chrudimská výstava představuje většinu prací z obou ročníků soutěže, uvidíte tedy na ní díla nejen oceněná. Věříme, že tato výstava bude hodnotným zážitkem nejen pro milovníky rostlin.
VZ
VZ