Christian Ehrenfried von Weigel se narodil dne 24. 5. 1748 v Stralsundu, zemřel 8. 8. 1831 v Greifswaldu. Lékař, botanik, chemik.

Studoval medicínu na univerzitě v Greifswaldu, kde v roce 1771 promoval. V 26 letech se stal profesorem medicíny, chemie a farmacie na univerzitě v Greifswaldu. Kromě své funkce na lékařské fakultě byl také správcem botanické zahrady. V letech 1778–1804 byl děkanem, v roce 1787 rektorem. V roce 1798 se stal členem Švédské akademie věd.
Jeho zásluhou je především to, že zavedl chemická cvičení pro studenty medicíny, na univerzitě zařídil chemickou laboratoř. Jako první vynalezl protiproudný chladič pro chemické destilace, a to v roce 1771 nejprve v plechovém, v roce 1773 ve skleněném provedení. Tento chladič se dodnes se používá v chemických laboratořích, ale říká se mu Liebigův chladič.

Popsal větší počet druhů rostlin, např. z rodu Bromus, a v botanické literatuře se používá jeho celé jméno WEIGEL. Na jeho počest byl pojmenován rod Weigela Thunb., weigelie, Caprifoliaceae; druhová jména známe u Rubus weigelii, Salix weigeliana.
Weigela