Friedrich Martin Josef Welwitsch (Welwich, Velbitsch) se narodil dne 3. února 1806 v Maria Saal v Korutanech, zemřel 20. října 1872 v Londýně. Rakouský cestovatel a botanik.

Pravděpodobně původem Slovinec (Velbič). Studoval medicínu a botaniku ve Vídni, ačkoliv jeho otec si přál, aby studoval práva. Promoval v roce 1836 a působil jako lékař v Kraňsku a v Jemnici na Moravě. V roce 1839 opustil lékařskou profesi a s finanční pomocí württemberské botanické společnosti Unio Itineraria odcestoval do Portugalska. V Lisabonu učil botaniku, pracoval v botanických zahradách v Lisabonu a Coimbře a s podporou portugalské botanické společnosti Unio Itineraria pováděl botanický výzkum na Kanárských ostrovech, Madeiře, Azorských a Kapverdských ostrovech.
V roce 1850 ho portugalská vláda pověřila vědeckou expedicí do západní Afriky, kde měl především získat informace o perspektivních užitkových rostlinách. V roce 1853 prováděl pro portugalskou vládu botanický výzkum v kolonii Angole. Během své práce měl různé zdravotní problémy – horečky, kurděje, vředy na nohou. Na svých cestách se seznámil s Davidem Livingstonem. V jihozápadní Africe sbíral orchideje (mnohé po něm pojmenovány). V roce 1859 na poušti Namib objevil podivnou rostlinu, která byla později pojmenována podle něj (Welwitschia mirabilis).
Po osmi letech výzkumu a sběrů se vrátil v roce 1861 do Portugalska. Pro nedostatek srovnávací literatury a herbářů v Portugalsku odjel s finanční pomocí portugalské vlády v roce 1863 do Londýna. V Londýně měl lepší pracovní podmínky, pracoval v Natural history museum a Kew Gardens. Katalogizoval své sbírky a publikoval. Popsal 48 nových druhů rostlin a 12 nových skupin rostlin. Do konce života pracoval na své sbírce. V roce 1872 byly některé sbírky poškozeny při požáru jeho domu.
Pohřben je na Kensal Green Cemetery. Po jeho smrti v roce 1872 zůstala sbírka v Natural history museum v Londýně. Vzhledem k tomu, že portugalská vláda financovala expedice, požadovala po Velké Británii Welwitschovu pozůstalost. Po třech letech byl spor soudně urovnán tak, že jedna sada sbírky byla vrácena do Lisabonu a jedna sada zůstala v Londýně.
Welwitsch publikoval již za pobytu ve Vídni Beiträge zur kryptogamischen Flora Unterösterreichs (1834). V Portugalsku později vydal Genera phycearum Lusitanae (1850) a Notizen über die Bryologie von Portugal (1872). Afrických cest se týkaly práce Apontamentos Fito-geograficos sobre a Flora da provincia de Angola na africa equinocial (1858), Sinopse explicativa das amostras de madeiras e drogas medicinalis coligidos na provincia de Angola (1862) a Sertum Angolense (1869, London).

Botanická zkratka jména je WELW. Na jeho počest byl pojmenován rod Welwitschia Hook., welwitschie, Welwitschiaceae; ale také mnoho rostlin nese druhová jména na jeho počest, např. Celosia welwitschii, Rhus welwitschii, Anthericum welwitschii, Asclepias welwitschii, Chrysanthemum welwitschii, Conyza welwitschii, Gerbera welwitschii, Ipomoea welwitschii, Momordica welwitschii, Cyperus welwitschii, Gladiolus welwitschii, Mentha welwitschii, Genista welwitschii, Ficus welwitschii, Liparis welwitschii, Orchis welwitschii.
Welwitschia mirabilis