Česká jména: žlutokap (Presl 1846, Mareček 2001)
Čeleď: Xanthorrhoeaceae Dum. – žlutokapovité
Xanthorrhoea quadrangulata
Rozšíření: Roste na malém areálu ve svazovém státu Jižní Austrálie.
Ekologie: Vyskytuje se na suchých kamenitých místech, ale také na těžkých jílovitých půdách, většina lokalit leží v nevelké vzdálenosti od pobřeží.
Xanthorrhoea quadrangulata
Popis: Vytrvalá rostlina s velkou růžicí spirálně uspořádaných trávovitých listů a někdy s kmínkem až 2 m vysokým. Listy jsou na průřezu kosočtverečné, 1–1,8 mm v průměru, šedomodré, ojíněné. Stvol je asi 55 cm dlouhý, asi 1,2 cm v průměru; květenství je obvykle kratší než stvol asi 30 cm dlouhé a 3 cm v průměru; listeny jsou špičaté, víceméně lysé; květy jsou trojčetné; kališní lístky jsou 3, volné, téměř lysé; 3 korunní lístky jsou rovněž volné, lehce zakřivené, lysé, na vrcholu s krátkou štětičkou chlupů; tyčinek je 6, vyniklých z květu; gyneceum srůstá ze 3 plodolistů, se svrchním semeníkem a hlavatou bliznou. Plodem je pouzdrosečná tobolka s 1–2 semeny v každém pouzdře.
Poznámka: Dříve byla čeleď Xanthorrhoeaceae vymezena pro zhruba 12 téměř výhradně australských rodů s přibližně stovkou druhů, z nichž jen asi tři zasahovaly mimo australský kontinent – dva na Novou Guineu a jediný na Novou Kaledonii. Do samotného rodu Xanthorrhoea náleží asi 30 druhů, které rostou – s výjimkou pouštního vnitrozemí – prakticky v celé Austrálii včetně Tasmánie, ale většina druhů má velmi malé areály. Klasifikace APG3 však přinesla nový pohled na vymezení čeledi, takže současné pojetí je mnohem širší. Je ještě třeba připomenout, že ostatní rody původně do této čeledi řazené, např. dosti početný rod Lomandra, byly přesunuty jinam. Podle tohoto konceptu, který je založen na studiu znaků na genomu, sem patří celkem 35 rodů s 900 druhy, rozšířených takřka kosmopolitně, zcela však chybějí v Severní Americe a diverzita v Americe Jižní je překvapivě malá. Do střední Evropy sice žádný druh z čeledi Xanthorrhoeaceae nezasahuje, ale už ve Středozemí se lze setkat se zástupci rodů Asphodelus nebo Asphodeline, z rostlin Středoevropanovi známých také rody Aloe a denivka (Hemerocallis).
Xanthorrhoea quadrangulataXanthorrhoea quadrangulata
Xanthorrhoea quadrangulata
Fotografoval Petr Dvořáček (Austrálie, South Australia, severně od Adelaide).