Syn.: Hypoxylon polymorphum (Pers.) Mont., Sphaeria polymorpha Pers., Xylaria corrugata Har. et Pat., Xylaria rugosa Sacc., Xylosphaera polymorpha (Pers.) Dumort. – dřevnatka kyjovitá, dřevnatka mnohotvárná
Čeleď: Xylariaceae Tul. et C. Tul. – dřevnatkovité
Xylaria polymorpha
Rozšíření a ekologie: Najdeme ji běžně po celý rok v dubohabřinách, na pařezech i na odumírajících nebo již mrtvých listnatých stromech, především na bucích a jilmech. Roste v nížinách i pahorkatinách.
Popis: Dřevokazná houba, roste obvykle v trsech. Stromata jsou 3–10 cm vysoká, 1–4 cm tlustá, tuhá, nepravidelně kyjovitá až hruškovitá, bočně nebo nepravidelně smáčklá. V mládí mají hnědou barvu, později černou až s fialovým odstínem. Horní část je bradavčitě drsná, třeň je černý a jemně vrásčitý. Dužnina je bílá, paprsčitě vláknitá, tuhá, nese v jedné vrstvě u povrchu drobné plodničky (perithecia) se vřecky, kde se tvoří výtrusy. Výtrusný prach je černý.
Záměny: Dřevnatka dlouhonohá (Xylaria longipes) je štíhlejší a roste hlavně na jasanech a javorech.
Poznámka: Je nejedlá. Rozkládá odumřelou dřevní hmotu.
Xylaria polymorphaXylaria polymorpha
Xylaria polymorpha
Xylaria polymorpha
Fotografováno ve dnech 23. 3. 2008 a 14. 6. 2008 (Věra Svobodová: u Roztok) a 25. 10. 2007 (Martin Chochel: Karlovarsko, Stráž nad Ohří).