Zobrazit místo Zambezijská provincie na větší mapě

Velmi rozsáhlá provincie Súdánsko-zambezijské oblasti Paleotropis leží v jižní polovině Afriky. Zahrnuje téměř celou Tanzánii a Mozambik, celé Malawi, Zambii a Zimbabwe, zasahuje na severovýchod Jihoafrické republiky, do Svazijska a Lesotha, zabírá okrajovou část Botswany, také jihovýchod Konga a značnou část Angoly.
Zambezijská provincie
Budována je rozmanitými předprvohorními horninami, mezi nimiž najdeme i ultrabazické serpentinity. Klima je tropické, s výraznou sezónní dynamikou, která zahrnuje teplá období dešťů a chladnější období sucha. Vzhledem k velikosti území jsou zde zřejmé určité lokální odlišnosti.
Zambezijská provincie
Nejrozšířenějším vegetačním typem je tzv. miombo, opadavý nebo poloopadavý les s výrazným zastoupením bobovitých (Fabaceae), zejména s rody Brachystegia a Isoberlinia. V sušších částech je rozšířen odlišný vegetační typ, keřová nebo stromová savana (tzv. mopane) s dominantním stromem Colophospermum mopane.
Zambezijská provincie
Ve vyšších polohách jsou typické porosty travnaté savany s bohatou diverzitou lipnicovitých (Poaceae), horská savana hostí i mnoho druhů terestrických orchidejí, např. z rodů Satyrium a Schizochilus. Pouze na nejvlhčích stanovištích, většinou na návětrných svazích vyšších horských skupin, se nacházejí bohatě strukturované a druhově pestré stálezelené lesy s množstvím lián a epifytů.
Zambezijská provincie
Flóra je bohatá, je odtud známo asi 8500 druhů, z nich je o něco více než polovina endemitů. Endemických rodů je několik málo desítek, endemismus na úrovni čeledí nebyl zjištěn. Ve flóře najdeme různé pantropické a paleotropické elementy. Určitý vztah existuje s květenou Madagaskarské oblasti, projevuje se např. v zastoupení baobabu Adansonia digitata (Malvaceae). Gondwanských prvků zde není příliš mnoho, patří k nim např. rod Protea nebo Podocarpus. Výjimečné jsou holarktické elementy, např. jalovec Juniperus procera.
Zambezijská provincie
Na BOTANY.cz původní druhy této provincie zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Zambezijská provincie
Fotografovali Petr Daubner www.kompas.estranky.cz a Saša Ryvolová.