Zdeněk Zvolánek

Čtyřicet dlouhých let aranžuji malé půvabné a vytrvalé rostliny do obrazů s kamennými rámy v přírodních zahradách, nikdy mne to nepřestalo vzrušovat a míním v této bohulibé zábavě pokračovat dalších dvacet let. Přes třicet let nepravidelně píšu o skalních rostlinách všeho druhu a jako autor se považuji se za žáka Jana Nerudy a Josefa Velenovského. Nikdy jsem nebyl vášnivým přírodozpytcem, spíše jsem zpytoval své vědomí a dokázal transformovat svou divokou mysl ze skupenství plynného ve skupenství natolik pevné, že se bez povelu nehne. Přes třicet let fotografuji pouze ty výběrové atraktivní rostliny (Popelky ignoruji): prošel jsem peklem vypálených jasů diapozitivů a dosahuji nebeských pocitů při zrodu krásné digitální fotografie s překrásnou květinou. Umím projektovat, hrát na tři nástroje (ne najednou), meditovat i editovat, kreslit květiny, množit rostliny, sbírat semena v neznámých horách, vykládat o všech kultivovaných lýkovcích v jazyku anglickém, zpívat „Ó hřebíčku zahradnický“ a spolu s básníkem musím na vědomí dát, že vším tím jsem byl rád. Botany.cz považuji za užitečný společenský a odborný instrument.

Jsem autorem těchto článků: