Ve východokonžské provincii Maniema se po bezmála třiceti letech usilovné práce předních místních botaniků podařilo konečně dokončit poslední desátý díl pozoruhodné akademické práce s názvem Květena Maniemy (v originále Flora ya Maniema). Mohlo by se zdát, že zdárný výsledek tohoto nezměrného úsilí, jehož počátky lze položit už do roku 1987, teď bude důvodem k obrovské radosti a oslavám. Vždyť toto území nebylo dosud nikdy detailněji botanicky popsáno a zmapováno, provincie je z většiny pokryta neproniknutelnými deštnými pralesy, postrádá funkční silniční a železniční síť, mačeta a moskytiéra tu patří k nepostradatelné botanické výbavě. Nejspíš proto práce trvala tak dlouho. Přitom ani sama rozloha této provincie není vůbec malá, oblast je dokonce mnohem větší než celá Česká republika (132 250 km2). Veselí se však nekonalo!
Spíše naopak – Botanický ústav Univerzity v Kindu, hlavním městě provincie, posmutněl. Přes obrovské nerostné bohatství se totiž Kongo potýká s nesmírnými ekonomickými problémy, země se řadí mezi nejchudší státy světa, rozvoj vědy se zde prakticky zcela zastavil. Je tedy jisté, že dalšího vydání podobně rozsáhlého díla se většina dnešních botaniků už nedožije.
A proto se maniemští botanikové uchýlili k neobvyklému činu! Hlavní editor projektu dr. Zumba Mbaenda, společně s několika nejbližšími spolupracovníky, se v těchto dnech nechává hibernovat – jejich těla tedy budou přivedena do umělého spánku a zmražena. Z ledového příkrovu jim má být pomoženo až v době, kdy bude rozhodnuto, že vznikne nové vydání Květeny Maniemy. Pak prý zase obživnou a budou vykonávat s láskou opět svou práci, na kterou si v posledních třech desítkách let tolik přivykli. „Prostě si počkáme, až zas budou prachy“, shrnul situaci velmi prostě, leč výstižně, dr. Zumba Mbaenda.
Přejeme botanikům z konžské Maniemy v této novátorské věci mnoho zdaru! Vždyť jsou vlastně jakousi první vlaštovkou v oboru hibernace vědců. Nelze vyloučit, že jejich příkladu budou následovat časem třeba i jejich další kolegové z jiných zemí. A kdo ví, možná se jednou nechají zmrazit i nadšení čtenáři jejich díla – naděje, že se jim jednou dostane do ruky i 11. díl Květeny Maniemy, je přece tak lákavá!
Květena Maniemy