Přírodní rezervace Ztracený rybník (okres Cheb) byla vyhlášena v roce 1997 na 11,5 ha a patří k nejvýznamnějším objevům manželů Martínkových. Onen rybník v názvu, ve skutečnosti vlastně rybníky dva, byl ztracen hned dvakrát. Jednak po prokopání hráze rybníčky postupně zarostly a ztratily se, a jednak svojí polohou na hranicích s NSR se ztratily hluboko v hraničním pásmu a staly se zcela nedostupnými. Rozhodně pro přírodovědce, o prostých lidech ani nemluvě. Po málem padesáti letech nerušeného vývoje se zde zjevilo znamenitě zachovalé přechodové rašeliniště s blatkovým borem a rašelinnou smrčinou, s několika vzácnými a poněkud nečekanými druhy rostlin.
Ztracený rybník
Nejkrásnější zdejší rostlinkou je nepochybně éterický bradáček srdčitý (Listera cordata), beztížně se vznášející v porostech rašeliníků. Ten najdeme v nejhlubší smrčině, spolu se sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea), třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa), suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum), borůvkou (Vaccinium myrtillus) nebo prstnatcem Fuchsovým (Dactylorhiza fuchsii).
Ztracený rybník
Na rašeliništi platí za největší krasavici ostřice bažinná (Carex limosa), roste zde spolu s ostřicí plstnatoplodou (C. lasiocarpa), ostřicí obecnou (C. nigra), ostřicí zobánkatou (C. rostrata), ostřicí šedavou (C. canescens), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), mochnou bahenní (Potentilla palustris), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), violkou bahenní (Viola palustris) či vrbovkou bahenní (Epilobium palustre). Dříve uváděná kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) je snad už vymizelá. Z dřevin je nutno zmínit dvě, borovici blatku (Pinus uncinata subsp. uliginosa) a smrk ztepilý (Picea abies). Pochopitelně všude roste mnoho mechorostů, zvláště rašeliníků.
Ztracený rybník
Ztracený rybník
Zajímavé je ovšem i okolí. Podél lesní cesty míjející bokem území rezervace dříve početně rostl vítod douškolistý (Polygala serpyllifolia), toho zde přežívají jen chabé zbytky, z dalších významných druhů byly v okolí nalezeny bika sudetská (Luzula sudetica), třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), hruštička menší (Pyrola minor) i hruštice jednostranná (Orthilia secunda), dva navrátilci do české přírody, nechybí ani vřesovec pleťový (Erica carnea), mající ve zdejších krajích centrum rozšíření u nás. Místo je skutečně čarokrásné a málokoho nechá chladným, přinejmenším množstvím krvelačných komárů.
Ztracený rybník
Fotografováno dne 11. 6. 2017.