Kdo vlastně byl Adam Zalužanský ze Zalužan?
Podle slov jistého jeho současníka byl básníkem, řečníkem, historikem, filozofem, lékařem, teologem… A my dnes ještě dodejme, že byl také botanikem. Jeho jméno se v minulosti skloňovalo poměrně často – naprosto nejvíce snad v 19. století, kdy si mladý český národ potřeboval vytvořit vlastní galerii slavných. Tehdy se mu skládala pocta nejvyšší, jeho jméno bylo vytesáno do zdi Národního muzea, objevil se dokonce i v jisté dnes již velmi klasické básni. Ozvaly se však i hlasy, které exkluzivitu jeho zásluh silně zpochybňovaly, jiní si zas dost zoufale pletli jeho národnost (část západoevropských historiků si podivuhodně myslela, že byl Polák).

Dnes vám, milí čtenáři, ještě zcela do detailu neprozradíme, kým vlastně byl Adam Zalužanský – každý příliš stručný výrok by byl jen povrchní, lehce bychom se mohli dopustit nepřesných interpretací. Vymezíme si na to raději celý jeden rok! Věřte, že důvod k tomu máme skutečně pádný – v letošním roce totiž uplyne přesně 400 let od jeho úmrtí.

Po celý rok se budeme zabývat na našem serveru touto zvláštní osobností našich i evropských dějin, pokusíme se pochopit jeho dobu, zamyslíme se nad hodnocením jeho díla i v následujících epochách u nás i v zahraničí. Výrazněji než doposud se budeme s kolegy z BOTANY.cz zabývat historií přírodních věd, především samozřejmě botaniky. Představíme vám řadu historických pojednání o rostlinách, budeme psát o dějinách botanických systémů i určovacích klíčů, seznámíme vás s mnoha historickými osobnostmi světové botaniky, nevynecháme ani historii českého botanického jmenosloví a pojmosloví, ba dokonce se projdeme i po slepých cestičkách dějin poznání rostlin. Ve znamení renesanční botaniky bude i letošní anketa Rostlina roku. A k tomu všemu v úctě k osobnosti Adama Zalužanského, který byl mimo jiné jedním z prvních evropských botaniků – systematiků, začneme zpracovávat na našem serveru v nové samostatné rubrice i kompletní nejmodernější vědeckou klasifikaci rostlin.
Ve spolupráci se státním zámkem v Mnichově Hradišti provedeme také účastníky naší letošní ilustrátorské soutěže Malujeme s Botany rodištěm Adama Zalužanského.

Ctění čtenáři, po celý letošní rok se bude na serveru BOTANY.cz objevovat o poznání více historie. Budeme rádi, když už teď budete dobře znát důvod této skutečnosti – on totiž rok 2013 je rokem Adama Zalužanského ze Zalužan!
Rok 2013
Ze starých tisků – pár výroků na úvod:

Zalužanský
  • Kašpar Maria ze Šternberka: Pojednání o bylinářství v Čechách. 1819.

________________________________

Zalužanský
  • Friedrich von Berchtold, Jan Svatopluk Presl: O přirozenosti rostlin. 1820.

________________________________

Zalužanský
  • Ján Kollár: Slávy dcera. Zpěv IV. Lethe. 1869.