Syn.: Campanula liliifolia L., Campanula suaveolens Gilib., Adenophora suaveolens (Gilib.) Mey., Adenophora suaveolens Fischer
Česká jména: zvonec lilijolistý (Presl 1819), zvonec liliolistý (Sloboda 1852), koflinek libovonný (Opiz 1852), zvonek lilijolistý (Čelakovský 1879), žlázozvonek lilijolistý (Polívka 1912), zvonovec liliolistý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: žlázovec vonný, zvonec (Reuss 1853), zvonovec ľaliolistý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Adenophora liliifolia
Rozšíření: Střední a východní Evropa, západní Asie. U nás roste velmi vzácně jen na několika lokalitách v severních a středních Čechách (asi 5 lokalit). Na Slovensku je častější, vyskytuje se roztroušeně téměř v celé oblasti Karpat.
Ekologie: Roste ve světlých lesích a v křovinách, také na loukách, na silikátu i vápenci, v pásmu od nížiny po pahorkatinu. Kvete od června do září.
Popis: Vytrvalá bylina, 40–90 cm vysoká, lodyha přímá, rýhovaná, jen v květenství větvená. Přízemní listy jsou řapíkaté, čepel srdčitá, pilovitá – záhy zasychají; lodyžní listy střídavé, obvejčité až kopinaté, pilovité, spodní řapíkaté, horní přisedlé. Květenstvím je bohatá lata, květy nicí, vonné, kališní lístky pilovité, koruna široce zvonkovitá, světle modrá, vzácně i bílá, čnělka mnohem delší než koruna. Plodem je hruškovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Zvonovec liliolistý je zařazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1b), ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§1). V soustavě Natura 2000 je jmenován mezi druhy, které vyžadují ochranu (Směrnice 92/43/EHS „O stanovištích“). Na Slovensku je z hlediska ohrožení hodnocen jako druh zranitelný (VU), i zde je chráněn zákonem (§), stejně tak v Maďarsku, Polsku a Bělorusku.
Adenophora liliifoliaAdenophora liliifolia
Adenophora liliifoliaAdenophora liliifolia
Fotografováno dne 4. 9. 2005 (Slovinsko, Julské Alpy, Alpinum Trenta – fotografovaná rostlina pochází z kultury).