Syn.: Triticum pectinatum M. Bieb., Agropyron cristatum auct. non (L.) Gaertn., Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev, Agropyron pectiniforme Roem. et Schult.
Čeľaď: Poaceae – lipnicovité

Agropyron pectinatum

Rozšírenie: Eurázijský druh s ťažiskom rozšírenia v južnej Európe a v Malej a Strednej Ázii, v strednej Európe zasahuje pôvodný areál zrejme až po Maďarsko a južné Slovensko. Zavlečený ako burina aj v severnej Európe, na Novom Zélande a v Severnej Amerike.
V ČR bol donedávna považovaný len za zavlečený (na viacerých lokalitách – Praha, Brno, Hranice, Mikulov). V poslednej dobe je však považovaný za pôvodný výskyt na kopci Lamplberk u Dyjákoviček na Znojemsku. Na Slovensku bol zistený v intraviláne Bratislavy (Vrakuňa, Lamač, hradný vrch) a v okolí Štúrova, ďalej aj pri Lakšárskej Novej Vsi, Pustých Úľanoch, Hlohovci a Nitre.

Ekológia: Rastie na výslnných pahorkoch, pasienkoch a trávnatých svahoch, ďalej tiež na medziach, úhoroch a v opustených vinohradoch. Kvitne od mája do začiatku júla.

Opis: Trváca svetlo- až sivozelená tráva vysoká 15–60 cm. Steblá priame až kolienkato vystúpavé, listy 2–5 mm široké, tuhé, na líci drsné a roztrateno chlpaté, listové pošvy holé, hladké, jazýček veľmi krátky. Paklas sploštený, na vrchole zúžený, 1,5–5 cm dlhý. Klásky hrebeňovito odstávajúce, troj- až päťkveté, plevy i plevice vajcovito kopijovité, kožovité, trojžilové, kýlnaté, na vrchole do krátkej osti zúžené, plievočky brvité. Plodom je hnedé okôrené zrno.

Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi potencionálne ohrozené (NT) a zákonom chránené druhy, v ČR kriticky ohrozený druh (C1r).

Agropyron pectinatumAgropyron pectinatum
Biotop

Foto: máj a júl 2006 (Slovensko, Obid).