Syn.: Aglitheis carinata (L.) Raf., Cepa carinata (L.) Bernh., Codonoprasum carinatum (L.) Rchb., Raphione carinata (L.) Salisb.
České mená: česnek kýlnatý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: cesnak člnkovitý (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Amaryllidaceae – amarylkovité

Allium carinatum

Rozšírenie: Európsky druh rozšírený od Španielska po Grécko, vzácne v severnej Anatólii. Na sever zasahuje po južné Švédsko a pobaltské krajiny. Cez Pobaltie prechádza i východná hranica areálu, ktorá ďalej pokračuje cez Poľsko, Slovensko a Rumusko do Bulharska. Výskyt na Britských ostrovoch a v krajinách Beneluxu je považovaný za druhotný, chýba v Slovinsku. Poddruh A. c. subsp. pulchellum (G. Don) Bonnier et Layens sa vyskytuje v južnej časti areálu, na sever po Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko a Francúzsko, na Iberskom polostrove chýba.
Na Slovensku sa cesnak člnkovitý vyskytuje roztrúsene v západnej polovici územia, miestami hojne (napr. Lúčanská Malá Fatra). V ČR veľmi vzácne v Čechách (Mělnická Vrutice na Polabí a Hojsova Stráž na Předšumaví), roztrúsene na južnej Morave, najmä v Bielych Karpatoch.

Ekológia: Rastie na kamenistých a krovinatých stráňach, v lemových spoločenstvách, na lúkach v xerotermných porastoch s dominanciou druhov Bromus erectus a Brachypodium pinnatum, na mezofilných i slatinných lúkach, od nížin do horského stupňa.

Allium carinatum

Opis: Trváca rastlina s vajcovitými, v priemere okolo 10 mm veľkými cibuľami, obalová šupina tmavá, blanitá, pozdĺžne rozpadavá. Stonka 20–60 cm vysoká, z cibule vyrastajú 2–4 čiarkovité listy dlhé okolo 20 cm. Paokolík riedky, tulec dvojdielny, cípy z kopijovitej bázy zúžené na dlhú špičku, až 12 cm dlhé. Kvetné stopky 10–25 mm dlhé, okvetie ružovofialové, zvoncovité, okvetné lístky podlhovasto elipsovité, člnkovité, tupé. Tyčinky výrazne dlhšie než okvetie. Plodom je okolo 5 mm veľká tobolka. Nominátny poddruh sa vyznačuje prítomnosťou pacibuliek v súkvetí, u poddruhu A. c. subsp. pulchellum pacibuľky chýbajú.

Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je druh zaradený medzi potencionálne ohrozené druhy (NT), v ČR patrí medzi ohrozené taxóny (C3) a v Maďarsku je zaradený medzi zákonom chránené druhy.

Allium carinatumAllium carinatum
Allium carinatum

Foto: 31. 7. 2010 (Slovensko, Lúčanská Malá Fatra, Fačkovské sedlo) a 3. 8. 2011 (Strážovské vrchy, Rudnianska Lehota)