Syn.: Ambrosia elatior var. artemisifolia (L.) Farw.
České mená: božíbyt (Presl 1846), ambrožka černobýlová (Sloboda 1852), ambrózie peřenolistá (Dostál 1989), ambrosie pelyňkolistá (Mareček 1994), ambrozie peřenolistá (Kubát 2002), ambrózie peřenolistá (Slavík 2004)
Slovenské mená: ambrózia palinolistá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Ambrosia artemisiifolia
Rozšírenie: Pôvodná vo východnej časti Severnej Ameriky, v USA (na západ po Texas) a južnej Kanade, druhotne rozšírená i v západnej časti USA, v Strednej i Južnej Amerike, Európe, Afrike, Ázii, Austrálii, na Novom Zélande. V SR a ČR v teplých oblastiach nížin a pahorkatín. D. Sloboda ju uvádza v roku 1852 z Haliča, na území dnešnej ČR najdená v roku 1883 (Třeboň, Plzeň).
Ekológia: Jednoročná, ruderálna aj segetálna rastlina. Vyskytuje sa na poliach, v okolí obcí, popri železniciach, vytvára lemy pozdĺž ciest. Rastie tiež na navážkach zeminy aj iných človekom ovplyvnených plochách. Kvitne od augusta do októbra.
Ambrosia artemisiifolia
Opis: Stonka je priama, 20–150 cm vysoká, nevetvená alebo až bohato vetvená, na priereze tupo štvorhranná alebo okrúhla, chlpatá alebo plstnatá. Dolné listy sú protistojné, horné striedavé, v obryse vajcovité až kopijovité, jednoducho až trikrát perovitostrihané, zvyčajne dvakrát perovitostrihané a chlpaté. Na lícnej strane tmavozelené, na rube sivozelené. Koreň je kolovitý a siaha do značnej hĺbky. Ambrózia je jednodomá rastlina s jednopohlavnými úbormi. Samčie úbory môžu obsahovať do 200 kvetov žltej farby. Samičie úbory sú menej početné, jednokveté, rastúce v pazuchách horných listov. Plodom je nažka svetlohnedej farby, trvalo obalená listeňmi zákrovu, dlhá do 4 mm. Na vrchole je osteň dlhý do 2 mm. Pod ním je niekoľko ostnitých výrastkov. Rozmnožuje sa výhradne generatívne. Patrí medzi vetroopelivé rastliny. Rastlina slabo vonia palinou a obsahuje silice s obsahom terpenických uhľovodíkov. Semená obsahujú 1% oleja.
Poznámka: Patrí medzi rastliny s bohatou produkciou peľu. Proteíny obsiahnuté v peľových zrnách sú nebezpečné alergény. V oblasti pôvodného výskytu sa používa ako liečivá rastlina.
Ambrosia artemisiifoliaAmbrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Foto: Peter Mižík – 6. 9. 2006 (Dúbravka, okr. Michalovce) a Ladislav Hoskovec – september 2008 (na stanici Praha-Libeň).