Syn.: Anagallis arvensis subsp. phoenicea (Scop.) Schinz et R. Keller, Anagallis carnea Schrank, Anagallis phoenicea Scop.
Česká jména: drchnička červená (Presl 1819, Opiz 1852), drchnička červená, námožníček (Sloboda 1852), drchnička rolní (Čelakovský 1879, Polívka 1912), drchnička rolní červená (Dostál 1950), drchnička rolní (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: kuroslep nivní, kurístravec, kurí mor, kuračka, žabie strevce, drchovička (Reuss 1853), drchnička roľná, kurímor (Novacký 1936), drchnička roľná červená (Dostál 1950), drchnička roľná (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Primulaceae Batsch ex Borkh. – prvosenkovité

Anagallis arvensis

Anagallis arvensis

Rozšíření: Původním je tento druh zřejmě ve Středozemí a na Kanárských ostrovech, dnes však hojný po celé Evropě, na Azorech, v západní i střední Asii. Sekundárně téměř kosmopolitně rozšířený – od Islandu po jižní Afriku, od Ameriky přes Polynésii a Austrálii až do Indie a střední Afriky. Schází snad jen na Sibiři a na severu Kanady. U nás hojný hlavně v teplejších oblastech, vystupuje až do podhůří, v horách schází.

Ekologie: Roste jako plevel v polích a zahradách, na vinicích a rumištích, na půdách kyselých až neutrálních. Kvete od června do září.

Popis: Jednoletá bylina, lodyha poléhavá, vystoupavá až přímá, 6–30(–50) cm dlouhá, 4hranná, větvená. Listy vejčité, až 2 cm dlouhé a 1,5 cm široké, tupé nebo zašpičatělé, horní listy užší než dolní. Květy v úžlabí listů, kalich s cípy kopinatými, koruna kolovitá, korunní lístky vejčité až eliptické, nahoře mělce vyhlodávané nebo celokrajné, zářivě červené nebo vzácněji i azurově modré, výjimečně i bělavé nebo narůžovělé, při bázi se překrývající, žláznatě brvité. Plodem je tobolka. Morfologicky variabilní druh.

Poznámka: V minulosti byla drchnička rolní používána v léčitelství.

Anagallis arvensis

Fotografováno dne 5. 7. 2004 (Česko, Praha-Písnice).