České mená: bahnitka polejolistá (Presl 1819), bahenka polejolistá (Presl 1846), bahnitka polejolistá (Opiz 1852), bahnitka polejolistá, bahenka (Sloboda 1852), kyhanka bažinná (Čelakovský 1879, Polívka 1912), kyhanka sivolistá (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: bahnitka polejolistá (Reuss 1853), andromeda sivolistá (Dostál 1950), androméda sivolistá (Futák 1982), andromédka sivolistá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité / vresovcovité
Andromeda polifolia
Rozšírenie: Andromédka sivolistá je taxón s boreálno-cirkumpolárnym rozšírením. Vyskytuje sa v Severnej Amerike a celej severnej Eurázii, kde má súvislý výskyt od severnej Európy do západnej Sibíri, ostrovčekovito až po Kamčatku a Primorský kraj. V Európe má centrum rozšírenia v Škandinávii a v európskej časti Ruska. Hojná je v Pobaltí, Nemecku, a v alpskej oblasti. Na juh zasahuje výskyt na Pyrenejský polostrov, vzácne roztrúsene rastie v strednej Európe.
V Českej republike rastie pomerne hojne na rašeliniskách v pohraničných horách, vyskytuje sa tiež v Slavkovskom lese, na Dokesku, na Morave v Jeseníkoch. Na Slovensku ide o veľmi vzácny druh, s výskytom na niekoľkých lokalitách na Orave, v podhorí Vysokých Tatier a v Slovenskom Rudohorí.
Ekológia: Andromédka sivolistá rastie v stredoeurópskych podmienkach predovšetkým na vrchoviskách, vzácne v nelesných enklávach rašelinných smrekových a borovicových lesov od podhorského do horského (subalpínskeho) stupňa. Vyžaduje kyslé, mokré, chudobné rašelinové pôdy.
Andromeda polifolia
Opis: Vždyzelený kríček vysoký 10–40 cm. Konáriky poliehavé, zakoreňujúce, na koncoch vystúpavé, málo alebo vôbec nerozkonárené. Listy striedavé, krátko (1–3 mm) stopkaté, čiarkovito podlhovasté, 10–40 × 2–8 mm, celistvookrajové, úzko podvinuté, končisté, na líci tmavozelené, na rube striebristo oinovatené. Kvety v chudobnom chocholíku, na 1–2 cm dlhých červených stopkách, ovisnuté. Kalich hlboko 5–dielny, lístky 4× kratšie ako krčiažkovitá 4–6 mm veľká, bledoružová koruna, cípy malé, vyhnuté. Tobolka tmavo modrozelená, 4–5 mm dlhá. Kvitne od mája do júna, ojedinele až do augusta.
Ohrozenie a ochrana: Množstvo historických lokalít zaniklo predovšetkým ťažbou rašeliny, odvodnením a stavebnou činnosťou. Plošne najväčšia a početne najbohatšia populácia na Slovensku je aj v súčasnosti bezprostredne ohrozená ťažbou rašeliny. Neznáša dlhodobý pokles hladiny podzemnej vody, po poškodení vodného režimu rašeliniska z lokality vymizne. V ČR je andromédka zaradená medzi silne ohrozené (C2b) a zákonom chránené druhy (§3), na Slovensku patrí medzi ohrozené (EN) a tiež zákonom chránené druhy. Rovnako vo Francúzsku.
Poznámka: Veľmi ozdobná rastlina. Svojimi zaujímavými, ružovými kvetmi spestruje inak fádne porasty vrchovísk.
Andromeda polifolia
Andromeda polifoliaAndromeda polifolia
Foto: 14. 8. 2004 a 21. 6. 2005 (Slovensko, Vysoké Tatry) a 18. 7. 2005 (Nórsko, Stryn).