Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité

Androsace elongata

Androsace maxima

Rozšíření: Střední, jihovýchodní a východní Evropa; Ural; Kavkaz a Zakavkazí. Izolované lokality se nacházejí v západní Evropě. U nás se vyskytuje v termofytiku a v teplejších polohách mezofytika. Těžiště výskytu je v planárním až suprakolinním stupni. Přes Čechy probíhá jižní hranice celkového rozšíření.

Ekologie: Roste v xerotermních travinných společenstvech, na polích, úhorech, náspech a vinicích, většinou na nevápnitých půdách. Kvete od dubna do května.

Popis: Jednoletá, 7–20 cm vysoká bylina s jednoduchými i rozvětvenými chlupy. Lodyhy jsou jednotlivé nebo po několika, 3–10 cm dlouhé. Listy v přízemní růžici, přisedlé s čepelí kopinatou, celokrajnou, v horní části někdy oddáleně zubatou. Květy jsou uspořádány v 3–12květém okolíku. Kalich je 4-5 mm dlouhý s celokrajnými, trojúhelníkovitými cípy. Koruna je bílá, v ústí trubky žlutá, kratší než kalich. Plodem je kulovitá tobolka.

Ohrožení a ochrana: Pochybek prodloužený je Červeným seznamem ČR řazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3). Na Slovensku patří mezi potenciálně zranitelné druhy (NT).

Androsace elongataAndrosace elongata
Androsace elongataAndrosace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata

Fotografováno ve dnech 23. 3. 2008 (Ladislav Hoskovec: Hrušky) a 8. 5. 2006 (Daniel Koutecký: Podbořany) a 15. 4. 2007 (Nepomyšl).