Syn.: Chaerophyllum sylvestre L., Cerefolium sylvestre (L.) Besser, Chaerefolium sylvestre (L.) Sch. et Thell.
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Anthriscus sylvestris
Rozšíření: Celá Evropa kromě malých okrajových částí (včetně Islandu), Sibiř, Dálný východ. Chybí v některých oblastech jižní poloviny Pyrenejského poloostrova, na Sardinii, v Sicílii a na většině území Řecka. V jižní Evropě roste převážně v horách. Dále se vyskytuje v severozápadní Africe v pohoří Atlas, v horách Etiopie a na východě Afriky. S travními semeny byl zavlečen i do Severní Ameriky. U nás je kerblík lesní velmi hojným druhem.
Ekologie: Roste na vlhčích loukách, v křovinách a při okrajích lesů. Hojně se rozšířil jako apofyt podél cest a vodních toků, v příkopech, na rumištích, náspech a na jiných vlhčích, polostinných až mírně slunných místech. Osidluje čerstvé, humózní půdy, bohaté na živiny (především na dusík). Kerblík lesní je diagnostickým druhem svazů Aegopodion podagrariae a Rubo-Prunion spinosae. Kvete od května do července.
Anthriscus sylvestris
Popis: Dvouletá až víceletá rostlina s kůlovitým kořenem. Lodyha je 30–180 cm vysoká, přímá, dutá, hrubě rýhovaná a hlavně v horní polovině větevnatá. Ve své dolní části je krátce hustě štětinatě chlupatá a také často nafialovělá. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté s trojúhelníkovitou čepelí, která je 2–3krát zpeřená, se 4–8 jařmy lístků. Lístky samotné jsou poměrně členěné, v obrysu úzce až vejčitě kopinaté a ± zubaté. Řapík je až 40 cm dlouhý, krátce štětinatě chlupatý a široce žlábkovitý. Lodyžní listy se směrem k vrcholu zmenšují, přičemž čepel nasedá na rozšířenou listovou pochvu, která je zespodu hrubě rýhovaná, hustě krátce štětinatě chlupatá s krátce brvitým lemem. Květenství tvoří terminální okolíky, které se skládají z 7–16 okolíčků na lysých stopkách. Obaly chybí, obalíčky jsou vejčitě kopinaté a na okrajích brvité. Květní stopky mají na konci věneček krátkých štětinovitých chlupů. Vnější kvítky v okrajových částích jsou oboupohlavné, jen několik vnitřních kvítků je samčích. Kalich je nezřetelný, korunní lístky široce obvejčité, na vrcholu dovnitř mírně zahnuté a bílé. Plodem je kuželovitá vřetenovitá dvounažka.
Poznámka: Na obhospodařovaných loukách je považován za plevelnou rostlinu. Ke zkrmování se hodí jen v mladém věku, protože později dřevnatí. Je značně rezistentní vůči herbicidům.
Anthriscus sylvestrisAnthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestrisAnthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Fotografováno v průběhu května a června 2008 (Liptál).