Syn.: Arabis brassica (Leers) Rauschert, Arabis brassicaeformis Wallr., Turritis brassica Leers, Brassica alpina L., Turritis pauciflora Grimm, Turritis alpina (L.) Krocker, Conringia alpina (L.) Link, Caulopsis alpina (L.) Fourr., Caulopsis pauciflora (Grimm) ) Á. Löve et D. Löve, Fourraea alpina (L.) Greuter et Burdet
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Arabis pauciflora
Rozšíření: Ostrůvkovitě se vyskytující druh s těžištěm výskytu v jižní části střední Evropy. U nás na severovýchodní hranici svého areálu, především v termofytiku a teplejších oblastech mezofytika středních a severozápadních Čech a střední a jihozápadní Moravy. Vyhledává tvrdší bazické horniny, nejčastější je tak v Českém a Moravském krasu, dále Českém středohoří a Doupovských horách.
Ekologie: Roste především ve světlých hájích, lemech, světlých suťových lesích. Vyhledává vysychavé, humózní a skeletovité, živinami bohaté půdy na bazických horninách. Druh kvete v květnu a červnu, někdy až do července.
Popis: Krátce vytrvalé byliny s přízemní růžicí listů a obvykle jednou lodyhou. Lodyha je přímá, 45–80(–100) cm vysoká, nevětvená, oblá, dutá, lysá, světle zelená, ojíněná. Listy přízemní růžice po odkvětu odumírající, s čepelí vejčitě kopinatou až okrouhlou, celokrajnou nebo mělce vroubkovanou, zaokrouhlenou až tupě špičatou, náhle zúženou v řapík. Lodyžní listy úzce kopinaté až vejčité, (1,5–)4,0–11,0(–17,0) cm dlouhé, (0,8–)1,5–2,5(–4,5) cm široké, celokrajné, špičaté až ostře špičaté, srdčitě ouškatou bází přisedlé, lysé, sivozelené, ojíněné. Květenství chudokvěté, s 5–25 květy, květní stopky přímo až šikmo odstálé, kališní lístky vzpřímené, jasně zelené, směrem k bázi nažloutlé, nejsou vakovitě vyduté, korunní lístky 5,0–9,5 mm dlouhé a 1,0–2,5 mm široké, uťaté až mírně vykrojené, bílé. Plodní stopky šikmo až rovnovážně odstálé 8–17 mm dlouhé, šešule víceméně rovné, přímo až šikmo odstálé, 4,0–8,5 cm dlouhé, lysé, čnělka za plodu až 0,5 mm dlouhá, semena v obrysu podlouhle vejčitá až vejčitá, silně smáčklá, nekřídlatá.
Ohrožení a ochrana: V České republice je huseník chudokvětý zařazen mezi ohrožené druhy (C3), zákonem však chráněn není. Je uveden i ve slovenském červeném seznamu jako taxon ohrožený (EN).
Arabis paucifloraArabis pauciflora
Arabis paucifloraArabis pauciflora
Fotografováno dne 26. 4. a 2. 5. 2009 (na Velké hoře u Srbska).