Syn.: Brassica turrita (L.) Lyons, Erysimum turrita (L.) Kuntze, Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Arabis turrita
Rozšíření: Roste v jižní polovině Evropy, severní hranice prochází Francií, Belgií, Německem, Moravou, Slovenskem a Ukrajinou, na východě zasahuje na Kavkaz, do Malé Asie, dále roste v Sýrii a severozápadní Africe. U nás roste na jižní Moravě, především v Pavlovských vrších a v zaříznutém údolí Dyje (na Znojemsku), ojediněle je uváděn z Moravských Karpat. Na Slovensku je zřetelně hojnější.
Ekologie: Roste v lesních hájích, v suťových lesích, na lesních okrajích, v teplomilných křovinách na půdách obvykle kamenitých, svahových, bohatých na živiny. Kvete od dubna do května.
Arabis turrita
Popis: Krátce vytrvalá, 40–95 cm vysoká bylina s přízemní růžicí za květu víceméně zaschlou a obvykle s jedinou lodyhou. Lodyha je přímá, v horní polovině někdy větvená, oblá, porostlá chlupy přitisklými i odstálými větvenými. Listy přízemní růžice jsou řapíkaté, čepele jsou vejčitě kopinaté až eliptické, nepravidelně mělce zubaté. Lodyžní listy jsou četné, nahoru jen pozvolna se zmenšující, přisedlé srdčitě ouškatou bází, podlouhlé, kopinaté až úzce obvejčité, 5–10 cm dlouhé, oddáleně mělce zubaté, hustě oděné 3–5ramennými chlupy. Květenstvím je hrozen s listeny, květní stopky jsou přímo odstálé, krátké, za plodu se neprodlužují. Květy jsou obvyklé stavby, kališní lístky jsou vzpřímené, světle zelené, korunní lístky jsou 5–8 mm dlouhé, nažloutle bílé. Plody jsou šešule asi 7–12 cm dlouhé, v mládí vzpřímené, později obloukem převislé, lysé nebo chlupaté, obvykle zřetelně jednostranně uspořádané. Semena jsou tmavě hnědá, plochá, s křídlatým lemem.
Záměny: Poměrně dobře poznatelný lesní druh podle srdčitě přisedlých chlupatých listů, bílých květů podepřených listeny a později podle dlouhých, jednostranně obloukem převislých šešulí.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je huseník převislý uveden pod jménem Pseudoturritis turrita jako druh ohrožený (C3).
Arabis turritaArabis turrita
Arabis turrita
Arabis turrita
Arabis turrita
Arabis turrita
Arabis turrita
Fotografovali Radim Cibulka, dne 19. 4. 2015 (NPR Děvín), Vít Grulich, dne 19. 5. 2015 (NP Podyjí, Šóbes).