Syn: Astragalus hypoglottis auct. non L.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Astragalus danicus
Rozšíření: Západní, střední a severní Evropa (po pobřeží jižního Švédska); Balkán; evropská část Ruska na sever po Novgorod a na jih po severní předhůří Kavkazu; Sibiř; Dálný východ; Severní Amerika. Izolované lokality se nacházejí v jižní Francii a východní Asii.
U nás se vyskytuje roztroušeně v termofytiku, zřídka v mezofitiku od planárního do suprakolinního stupně. Těžiště výskytu je ve středních a severozápadních Čechách a na východní, střední a severní Moravě. Přes Čechy probíhá jižní hranice celkového rozšíření.
Ekologie: Roste v polosuchých až suchých travinných porostech, lemech a světlinách teplomilných doubrav, písčitých borech, na kamenitých svazích a pastvinách. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá, 5–30 cm vysoká bylina s vystoupavými, tenkými, větvenými, slabě hranatými lodyhami. Listy jsou 4–10 cm dlouhé s 6–13 páry lístků, lístky vejčité až eliptické, u horních listů podlouhlé, kopinaté až podlouhle čárkovité. Květní hrozny husté, krátké, kulovité až vejcovité, i za plodu neprodloužené. Květy přisedlé, 15–18 mm dlouhé s korunou modrofialovou až červenofialovou, vzácně bílou, pavéza podlouhle vejčitá, na vrcholu vykrojená, křídla úzká mnohem kratší než pavéza, člunek kratší než křídla. Plodem je elipsoidní lusk.
Ohrožení a ochrana: Kozinec dánský je Červeným seznamem ČR řazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3) a ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§3). Na Slovensku patří k druhům málo dotčeným (NT). Zákon jej chrání i v Irsku.
Astragalus danicusAstragalus danicusAstragalus danicus
Astragalus danicus
Fotografováno dne 5. 6. 2006 (Libočany).