Syn.: Astragalus syphilitica Moench, Astragalus leiocarpus Shuttlew., Tragacantha exscapa (L.) Kuntze
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Astragalus exscapus
Rozšíření: Evropa, nesouvislé rozšíření – jižní Alpy, severovýchodní Španělsko, na Balkáně po Albánii a severní Řecko, na východě v okolí Oděsy a v Moldávii, na severu nejdále v německém Duryňsku a Sasku-Anhaltsku, u nás se objevuje v Čechách v Dolním Povltaví, Středním Poohří, Podkrušnohoří a Labském středohoří, další výskyt je soustředěn do několika lokalit v panonské části jižní Moravy.
Ekologie: Roste na xerotermních stráních a na křovinatých svazích, v pásmu pahorkatin. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina s dlouhým a silným kořenem a značně zkrácenou lodyhou nebo dokonce bezlodyžná. Listy rostou ve zdánlivé přízemní růžici, jsou 7–30 cm dlouhé, lístky 12–19 jařmé, eliptické, 10–25 × 5–10 mm, chlupaté. Květenství je 3–10květé, kalich 12–15 mm dlouhý, hustě chlupatý, koruna je 20–30 mm dlouhá, žlutá. Plodem je lusk, 15–25 mm dlouhý, chlupatý.
Využití: Jeho užití v minulosti bylo poměrně široké, byl používán v lidové medicíně (například k léčbě syfilidy), sloužil však také jako sladidlo a ve Švýcarsku údajně i jako náhražka kávy.
Ohrožení a ochrana: Kozinec bezlodyžný patří k silně ohroženým druhům naší květeny (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2). Na Slovensku je zařazen mezi druhy kriticky ohrožené (CR) a zde také chráněn zákonem (§). Chráněným druhem je i v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.
Poznámka: Kozinec bezlodyžný je postglaciální relikt.
Astragalus exscapus
Astragalus exscapus
Astragalus exscapus
Astragalus exscapus
Fotografováno ve dnech 10. 5. 2003 (Čejkovické Špidláky) a 16. 5. 2004 (Pouzdřanská step).