Syn.: Aspidium alpestre Hoppe, Polypodium alpestre Hoppe, Athyrium alpestre (Hoppe) Moore non Clairv., nom. illeg.
Čeleď: Athyriaceae Alston – papratkovité
Athyrium distentifolium

Athyrium distentifolium

Rozšíření: Evropská pohoří (Pyreneje, Alpy, Karpaty, Apeniny, pohoří Balkánského poloostrova), severní Evropa, Asie. V Severní Americe roste na severu a ve Skalistých horách poddruh Athyrium distentifolium subsp. americanum Hultén.
Ekologie: Horské nivy, suťoviště, porosty kosodřeviny. Na mírně kyselých půdách s prosakující vodou. V příznivých podmínkách často vytváří dominantní porosty. Sestupuje i do horských jehličnatých či smíšených lesů.
Popis: Statná až 1,5 m vysoká opadavá kapradina podobná papratce samičí. Vytváří husté trsy. Listy jsou 2–3krát zpeřené. Vstupují do nich pouze 2 cévní svazky. Pleviny na řapících jsou světle hnědé, kupky výtrusnic okrouhlé (pouze velmi mladé kupky výtrusnic mají podkovovitý tvar), nejsou kryté ostěrou. Ostěra se sice zakládá, ale velmi brzy zasychá a odpadává. Kupky výtrusnic leží blíže k okraji úkrojku než u papratky samičí. Úkrojky listů jsou přibližně 2krát delší než široké.
Athyrium distentifolium
Athyrium distentifolium
Fotografováno dne 18. 8. 2008 (Šumava).