Syn.: Atriplex marina L., Atriplex hastata subsp. littoralis (L.) Pons, Atriplex serrata Huds.
Čeľaď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité / láskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité / mrlíkovité
Atriplex littoralis
Rozšírenie: Euroázijský druh s disjunktívnym areálom. V Európe sa vyskytuje na morskom pobreží v severnej a západnej časti kontinentu. Od západnej Európy sa výskyt tiahne cez Áziu až na Ďaleký východ. V strednej Európe je najviac lokalít v Maďarsku, vyskytuje sa aj v Rakúsku, Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine. Okrem Európy sa druh vyskytuje v severnej Afrike a sekundárne aj v Severnej Amerike.
V ČR sa prirodzene nevyskytuje, je známy druhotný výskyt od Jindřichova Hradce. Na Slovensku je najviac lokalít známych z Podunajskej nížiny, kde sa loboda pobrežná historicky vyskytovala na viac ako 20 lokalitách. V súčasnosti v okolí Tvrdošoviec, Šurian a Komárna. Lokality na Východoslovenskej nížine zanikli.
Ekológia: Rastie na slaniskách, tu na veľmi zasolených pôdach, ktoré sú na jar vlhké a v lete silne vysychajú. Vyžaduje zvýšený obsah dusíka. Vyskytuje sa len v teplých nížinách, najčastejšie na pasienkoch (v minulosti), v súčasnosti už iba na narušovaných plochách.
Opis: Jednoročná rastlina vysoká 30–80(–100) cm. Byle priame, bohato rozkonárené, ostro ryhované. Listy podlhovasto čiarkovité, celistvookrajové alebo ostro zubaté, dolné krátko stopkaté, horné sediace, bez bočných žíl. Paklasy dlhé, nerozkonárené, len dolu olistené, krovky vajcovito kosoštvorcové, celistvookrajové alebo zubaté, až do polovice zrastené s dlhou jazykovou špičkou, na chrbte s hrotitými príveskami. Kvitne od júla do septembra.
Ohrozenie a ochrana: Súčasné rozšírenie na Slovensku je už iba žalostným zvyškom niekdajšieho výskytu spred niekoľko málo desaťročí. Prevažná väčšina lokalít zanikla intenzifikáciou poľnohospodárstva, stavebnou činnosťou, melioráciami a celkovými zmenami v krajine. Zvyšné populácie sa udržujú už iba na narušovaných miestach, na poľných cestách a podobne. Bohatá populácia sa vytvorila na ďalší rok po zoraní zvyšku slaniska neďaleko Komárna a jeho ponechaní ladom, v ďalších rokoch tu však druh prakticky vymizol. Na Slovensku je loboda pobrežná zákonom chránená (§), zaradená v kategórii ohrozených (EN) druhov.
Poznámka: Druh, ktorý na Slovensku značne redukoval svoje pôvodné rozšírenie, jeden z indikátorov veľmi zasolených pôd.
Atriplex littoralisAtriplex littoralis
Atriplex littoralisAtriplex littoralis
Foto: 21. 9. 2004 a 17. 9. 2006 (Slovensko, Podunajská nížina).