Syn.: Festuca sylvatica Huds., Brevipodium sylvaticum (Huds.) Á. Löve et D. Löve, Agropyron sylvaticum (Pollini) Chevall., Bromus sylvaticus (Huds.) Pollich, Triticum sylvaticum (Huds.) Moench, Brachypodium rigidulum Opiz et Bercht.
Česká jména: krytoprašník cepnounký (Opiz 1852), mrvka lesní (Čelakovský 1879), válečka lesní (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: mrvka lesní (Reuss 1853), mrvica lesná (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Brachypodium sylvaticum

Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě, chybí na nejzazším severu, dále roste v Makaronésii a na severu Afriky, na Kavkaze, v Malé Asii, ve Střední Asii, v Indii, Japonsku. Byla zavlečena do Severní Ameriky. U nás roste dosti hojně od nížin do podhoří.

Ekologie: Roste v humózních listnatých lesích, v lužních lesích, v křovinách a na pasekách.

Brachypodium sylvaticum

Popis: Vytrvalá trsnatá tráva bez výběžků, vysoká 60–120 cm. Stébla jsou přímá nebo kolénkatě vystoupavá, chabá. Čepele listů jsou ploché, také chabé. Jazýček je tupý, rozdřípený, asi 1–5 mm dlouhý. Květenstvím je obloukem převislý řídký lichoklas. Klásky vyrůstají střídavě ve dvou řadách, jsou úzce válcovité, velmi krátce stopkaté, tvořené 6–15 květy. Plucha je osinatá. Plodem je okoralá obilka. Kvete od června do srpna.

Brachypodium sylvaticumBrachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum

Fotografováno dne 23. 7. 2011 (Česko, Praha, PP Údolí Kunratického potoka).