Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Bromus arvensis

Bromus arvensis

Rozšírenie: Rozšírený v celej Eurázii, hlavne v južnej časti, zavlečený i do Severnej a Južnej Ameriky (Buenos Aires). V strednej Európe považovaný za pôvodný druh.
Ekológia: Rastie na kamenitých stráňach, poliach, medziach, násypoch a rumoviskách od nížin až po hory (až 1 800 m) na pôdach vápenatých, výživných, kamenito-piesočnatých i hlinitých.
Opis: Jednoročná alebo ozimná riedko trsnatá tráva, 30–100 cm vysoká, steblá priame alebo vystúpavé, listové pošvy riedko mäkko chlpaté, čepele dlho končisté, sivozelené, na okrajoch drsné, metlina riedka, počiatku priama, neskôr previsnutá, klásky z 4–10 kvietkov, často fialovkasté, peľnice 3–5 mm dlhé.
Ohrozenie a ochrana: V minulosti sa stoklas roľný v ČR vyskytoval roztratene, dnes je veľmi vzácny a kriticky ohrozený (C1t). Na Slovensku patrí k druhom zraniteľným (VU).

Foto: 20. 7. 2004 (Slovensko, Krupina).