Syn.: Buphthalmum grandiflorum L.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Buphthalmum salicifolium

Buphthalmum salicifolium

Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy – Alpy, Apeniny, Dinaridy, izolovaně i v Karpatech na Slovensku. U nás se vyskytuje vzácně na jižní Moravě v Podyjí, kdysi rostl i v Bílých Karpatech. Nedávno byl volovec velmi překvapivě nalezen také mezi obcemi Veltěže a Toužetín na Lounsku. Výskyt je zatím považován spíše za původní, vzhledem k výskytu dalších dvou reliktních rostlin na lokalitě – podkovky chocholaté (Hippocrepis comosa) a válečky skalní (Brachypodium rupestre).
Ekologie: U nás roste ve světlých lesích a na výslunných křovinatých stráních, v pásmu pahorkatin, v jižní Evropě vystupuje až do subalpínského stupně. Kvete od června do září.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–70 cm vysoká, lodyha přímá, jednoduchá nebo v horní třetině větvená, listy střídavé, oddáleně drobně zubaté, dolní krátce řapíkaté, podlouhlé až obkopinaté, horní přisedlé, kopinaté, úbory jednotlivé, až 6 cm v průměru, žluté. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Volovec vrbolistý je u nás velmi vzácným druhem, proto je zařazen ke kriticky ohroženým druhům (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1). Na Slovensku je hodnocen jako druh potenciálně ohrožený (NT), chráněným druhem je v Maďarsku.
Buphthalmum salicifoliumBuphthalmum salicifolium
Buphthalmum salicifolium
Fotografováno dne 5. 9. 2005 (Slovinsko, Julské Alpy, Triglav).