Syn.: Camelina sylvestris subsp. microcarpa (Andrz.) N. W. Zinger, Camelina sativa subsp. microcarpa (Andrz.) Hegi et Schmid, Camelina sativa auct. non (L.) Crantz, Camelina sylvestris auct. non Wallr.
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité

Camelina microcarpa

Rozšírenie: Okrem Pyrenejského polostrova a západného Francúzska rastie takmer v celej Európe, na západe a severozápade po Veľkú Britániu, Írsko a Island, ďalej na západnej a východnej Sibíri po Zabajkalsko, v Malej a Strednej Ázii a na Kaukaze. Sekundárne v severnej Afrike, v Severnej i Južnej Amerike (stredná Argentina, severná Patagónia) a na Novom Zélande.
V ČR i na Slovensku rastie pomerne hojne v nížinách a pahorkatinách, zriedkavejšie i v podhorských oblastiach.

Ekológia: Synantrópna rastlina, najčastejšie ju nájdeme na poliach ako burinu obilnín, v blízkosti železničných tratí, na rumoviskách, prekladiskách a pod. Vstupuje aj do otvorenej xerotermnej vegetácie. Kvitne od mája do júna.

Opis: Jednoročná alebo dvojročná (ozimná) bylina. Byľ priama jednoduchá alebo riedko rozkonárená, 10–120 cm vysoká, v dolnej časti husto chlpatá; v hornej časti holá až roztrúsene chlpatá. Prízemné listy v ružici, v čase kvitnutia zaschnuté alebo chýbajú; byľové listy sediace, uškatou bázou objímavé, kopijovité až úzko podlhovasté. Strapec zväčša bohatý, po odkvitnutí značne predĺžený. Kališné lístky 1,7–3 mm dlhé, korunné lupienky kopijovité, na vrchole zaokrúhlené, 2,5–4 mm dlhé, svetlo žlté. Šešuľky úzko až guľovito hruškovité, 4–7 × 2,5–4,5 mm veľké. Semená 0,8–1,5 mm dlhé, žltohnedé až červenohnedé.

Camelina microcarpaCamelina microcarpa
Camelina microcarpaCamelina microcarpa

Foto: máj 2008 (Slovensko, Štúrovo, Bajtava).