Syn.: Campanula rotundifolia var. moravica Spitzner, Campanula rotundifolia var. stricta subvar. pinifolia (Uechtr.) Hruby, Campanula rotundifolia subsp. pinifolia (Uechtr.) Domin sensu Domin, Campanula pinifolia auct., Campanula linifolia auct., Campanula rotundifolia auct.
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Campanula moravica
Rozšíření: Karpatsko-panonský druh známý z Moravy, Slovenska, Dolního Rakouska, Maďarska a Rumunska. U nás jen na Moravě v panonské oblasti a v přilehlých nejteplejších územích – jižní a střední Morava, Haná, Středomoravské Karpaty, Moravské podhůří Vysočiny, Moravský kras, Drahanské podhůří, Moravská brána, Zábřežsko-uničovský úval, chybí v Pavlovských vrších a v Bílých Karpatech.
Ekologie: Roste na výslunných, travnatých až křovinatých stepních stráních, skalních stepích, lesostepích, v pásmu nížin až pahorkatin panonského termofytika a navazujících teplých oblastí mezofytika.
Popis: Vytrvalá bylina se silným dřevnatým oddenkem 6–15 mm v průměru. Lodyhy vystoupavé, v trsech nebo jednolivé, při bázi obloukovitě prohnuté, (15–)20–50(–75) cm vysoké, tuhé, v dolní polovině hustě listnaté, pýřité nebo lysé, nahoře téměř bezlisté. Přízemní listy řapíkaté, srdčité, pilovité, za květu odumřelé, lodyžní listy v dolní části lodyhy řapíkaté až přisedlé, čárkovitě kopinaté, celokrajné nebo oddáleně pilovité, střední lodyžní listy 0,9–1,8 mm široké, horní řídké, přisedlé, čárkovité, nejvyšší štětinovité, celokrajné. Květenství je tvořeno bohatou latou, poupata vzpřímená, kališní cípy úzce čárkovité až štětinovité, rovné, koruna nálevkovitě až trubkovitě zvonkovitá, 15–22 mm dlouhá, světle blankytně modrá. Tobolky obráceně kuželovité až válcovité, 5–7 mm dlouhé, dřevnaté, nící. Kvete od července do září.
Ohrožení a ochrana: Zvonek moravský je z hlediska ohrožení hodnocen v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky jako ohrožený druh (C3). Rostliny jsou v době květu velmi dekorativní a jsou trhány do kytic.
Poznámka: Zvonek moravský patří do komplikovaného okruhu zvonku okrouhlolistého (Campanula rotundifolia). Kromě těchto dvou druhů můžeme u nás v rámci tohoto agregátu najít ještě český subendemit zvonek jemný (Campanula gentilis). Všechny tyto tři taxony vykazují několik různých ploidních úrovní a jejich vzájemné odlišení je často složité až nemožné. Pravděpodobně by bylo vhodnější považovat zvonek moravský nanejvýš za poddruh zvonku okrouhlolistého, situace však vyžaduje další detailní studium.
Campanula moravicaCampanula moravica
Campanula moravicaCampanula moravica
Campanula moravica
Fotografováno dne 17. 7. 2005 (Kroměřížsko – NPP Křéby u Prasklic).