Syn.: Campanula macrorhiza var. thyrsoides (L.) Vuk.
Česká jména: zvonec kytkovitý (Sloboda 1852), zvonek klasnatý (Dostál 1989, Mareček 1994)
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Campanula thyrsoides
Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy, vyskytuje se roztroušeně v celých Alpách, Juře a pohořích Balkánského poloostrova. Kromě nominátního poddruhu (na našich fotografiích) se v jihovýchodních Alpách a Dinaridech můžeme setkat i s poddruhem C. t. subsp. carniolica.
Ekologie: Roste na živinami chudých loukách, skalách a sutích, na vápenci, v pásmu od horského do alpinského stupně (až do výšky 2600 m n. m.). Kvete od června do září.
Popis: Dvouletá až vytrvalá bylina, 10–40 cm vysoká (subsp. carniolica až 100 cm), lodyha je přímá, nevětvená, olistěná. Listy jsou kopinaté až čárkovité, chlupaté, květenstvím je hustý klas až 30 cm dlouhý, koruna 17–25 mm dlouhá, bledě žlutá.
Ohrožení a ochrana: V posledních letech se s tímto druhem můžeme setkávat stále častěji i v zahradách, je to vyhledávaná skalnička. Nutno podotknout, že sběr semen této rostliny na přírodních stanovištích je zakázán, druh je zákonem chráněn v Itálii, Švýcarsku, Rakousku, Německu i Srbsku.
Poznámka: Tento druh uváděl v roce 1852 D. Sloboda i ze Sněžky, J. Dostál (1989) jej zase znal z Velké hory u Karlštejna. V obou případech se jistě jednalo o druhotný a jen přechodný výskyt.
Campanula thyrsoidesCampanula thyrsoides
Campanula thyrsoides
Fotografováno dne 21. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, okolí Terme di Valdieri).