Syn.: Carex cyperoides Murray, Schelhammeria cyperoides (L.) Dumort., Thysanocarex cyperoides (L.) Fedde et J. Schust., Vignea bohemica (Schreber) Soják – tuřice česká
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Titulek
Rozšíření: Roste především ve střední Evropě a zasahuje do Asie, směrem ke středu kontinentu mizí. Druhotně i na Azorských ostrovech. V Čechách roste hojněji v rybničních oblastech, jinde vzácně, na Moravě je vzácná. Na Slovensku roste pouze v několika menších regionech, většinou nížinných.
Ekologie: Roste na živinami bohatších půdách, často vlhkých až zaplavovaných, stanovištěm jsou hlavně obnažená dna rybníků, břehy s kolísající hladinou. Kvete od června do září.
Carex bohemica
Popis: Trsnatá rostlina s tenkými a křehkými lodyhami vysokými až 30 cm, ve vysoké vegetaci i vyššími. Listy vyrůstají v dolní části lodyhy, jsou kratší než lodyha. Zbarvení listů a lodyhy je svěže žlutozelené. Květenství je tvořeno nahloučenými klasy staženými do strboulu s třemi dlouhými a tenkými podpůrnými listeny.
Ohrožení a ochrana: V ČR je zařazena mezi rostliny méně ohrožené vyžadující další pozornost (C4a), na Slovensku je tento druh nedostatečně dokumentovaný (DD).
Carex bohemicaCarex bohemica
Fotografováno dne 12. 7. 2006 (Bochovsko, na rybníku u Těšetic).