Syn.: Carex approximata Bell. ex All., Carex ericetorum Pollich subsp. ericetorum var. approximata (All.) K. Richt.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex ericetorum
Rozšírenie: Druh s ťažiskom výskytu v Európe. Súvislý areál zaberá strednú Európu na východ európskou častou Ruska až po Ural. Na západe je táto ostrica známa z Britských ostrovov, vzácne aj v strednom Francúzsku, na juhu v Pyrenejách, Západných Alpách, vzácne na Apeninskom a severe Balkánskeho polostrova, izolovaný výskyt je v oblasti Kaukazu. Na severe výskyt v Škandinávii zasahuje až za polárny kruh. Za Uralom je známy výskyt zo západnej Sibíri.
V Českej republike sa vyskytuje roztrúsene v Čechách, na Morave sú údaje od Moravského Krumlova, Mohelna, na juhu od Hodonína, Žeravic, historické údaje sú z okolia Olomouca. Na Slovensku roztrúsene od Záhorskej nížiny cez Malé Karpaty, Veľkú a Malú Fatru, vnútrokarpatské kotliny na východ až do okolia Prešova.
Ekológia: Ostrica vresovisková sa vyskytuje na skalnatých stráňach, lesných okrajoch a vo svetlých borovicových lesoch (na pieskoch) a na pasienkoch od nížin do podhorského, zriedkavejšie až subalpínskeho stupňa. Vyžaduje suché, neutrálne aj kyslé, nevápenaté i vápenaté, humózne, piesočnaté pôdy. Kvitne od marca do apríla (mája).
Carex ericetorum

Carex ericetorum

Opis: Trváca, riedko trsnatá, zo začiatku živozelená, neskôr sivozelená rastlina vysoká 5–30 cm. Podzemok krátko plazivý, s krátkymi výhonkami. Byle oblúkom vystúpavé až priame, štíhle, tupo 3-hranné, hladké. Listy ± dĺžky byle, byľové krátke, 2–4 mm široké, dolu žliabkaté, na konci ploché, drsné, tuhé, oblúkom von zahnuté, pošvy tmavo červenohnedé, vláknito rozpadavé. Súkvetie z 2–4 zblížených, sediacich klasov, samčí klas vrcholový, úzko kyjačikovitý, 10–15 mm dlhý a do 3 mm široký, samičie klasy 1 až 3, vajcovité až podlhovasté, priame, prekrývajúce sa, husté, niekedy na vrchole so samčími kvetmi, listene bezčepeľové, široko vajcovité, 2–3 mm dlhé, dolný krátko pošvatý, samičie plevy široko vajcovité, zaokrúhlené alebo končisté, široko blanito obrúbené a jemne brvité, pamechúriky obrátene vajcovité až ± elipsoidné, bezžilové, husto páperisté, zelenonedé, 2-rebernaté, znenáhla zúžené do krátkeho zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Druh je najmä v nížinách ohrozený zmenami v krajine, intenzifikáciou poľnohospodárstva, zavážaním odpadmi, zarastaním plôch inváznymi druhmi a podobne. V ČR patrí medzi silne ohrozené (C2t) druhy, na Slovensku medzi zraniteľné (VU) druhy, nie je zákonom chránená.
Carex ericetorum
Poznámka: Na vápencoch niektorých slovenských pohorí sa vyskytuje podobná ostrica Carex ericetorum var. approximata (All.) Nyman, ktorá je tiež považovaná za poddruh ostrice vresoviskovej alebo aj za samostatný druh Carex approximata All.
Carex ericetorum
Foto: 22. 5. 2005 a 12. 5. 2008 (Slovensko, Záhorská nížina).