Syn.: Trasus hirtus (L.) Gray
České mená: tuřice srstnatá (Opiz 1852), ostřice srstnatá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: ostrica srstnatá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex hirta
Rozšírenie: Vyskytuje sa takmer v celej Európe okrem najsevernejších oblastí, je rozšírená aj v severnej Afrike, Malej Ázii. Po zavlečení sa rozšírila v Severnej Amerike.
V Čechách a na Slovensku patrí medzi bežné druhy a je hojne rozšírená na celom území.
Ekológia: Druh so širokou ekologickou amplitúdou osídľuje stanovištia suché, vlhké až silne zamokrené. Rastie na lúkach, mokradiach, pozdĺž ciest, potokov, v priekopách, na lesných zvážniciach, na ruderálnych stanoviskách.
Carex hirta
Opis: Trváca, 10–60(–100) cm vysoká rastlina. Stonka je priama, tupo trojhranná, hladká, vysoko olistená. Listy sú šedozelené až zelené, ploché alebo mierne žliabkovité, 3–6 mm široké, chlpaté (na pošvách dlho chlpaté), na okraji drsné. Spodné listové pošvy sú bez čepelí, hnedavé. Listene sú väčšinou dlhšie než súkvetie, ktoré je tvorené z 3–9 sediacich až dlho stopkatých, priamych klasov. Plevy sú hnedé, ostité, zelenkasto kýlnaté. Pamechúriky sú 5–8 mm dlhé, vajcovité, žltozelené až hnedé, rovnomerne chlpaté, s 2-zubým zobáčikom. Kvitne v máji až júni.
Carex hirtaCarex hirta
Carex hirtaCarex hirta
Carex hirta
Foto: Vladimír Kĺč a Vladimíra Kunštárová, 25. 5. 2011 a 9. 7. 2008 (Slovensko, Jordanec, Lechnica).