Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex hordeistichos
Rozšírenie: Ostrica jačmeňovitá má centrum rozšírenia v Európe. Vyskytuje sa na juhu od Španielska, Francúzska a Talianska cez Nemecko do strednej a východnej Európy, kde rastie v Poľsku, Rakúsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, odkiaľ výskyt pokračuje do Rumunska, Bulharska a štátov bývalej Juhoslávie. Ďalej na juhu zasahuje areál do severnej Afriky a smerom na východ do južného Ruska, na Kaukaz, do Malej Ázie, Iraku a Iránu.
V Českej republike sa vyskytuje vo východnej časti štátu, na južnej Morave a v karpatskej časti, kde je najviac údajov z Bílých Karpat. V Čechách je zaznamenaný iba ojedinelý, zavlečený výskyt. Na Slovensku sú údaje o výskyte zo Záhorskej nížiny, Považia, okolia Bánoviec nad Bebravou, z Ponitria, stredného a dolného Pohronie, okolia Rožňavy a z vnútrokarpatských kotlín – Liptovskej, Turčianskej a Spišských kotlín.
Ekológia: Táto ostrica sa vyskytuje na slaniskách, zasolených okrajoch pasienkov a polí, poľných cestách, tiež na vlhkých lúkach, v priekopách, na mokrých pasienkoch a popri vodných tokoch, aj regulovaných. Viacerí autori považujú druh C. hordeistichos za obligátny halofyt, nakoľko rastie často mimo zasolených pôd (napríklad všetky výskyty vo vnútrokarpatských kotlinách), je vhodné druh považovať skôr iba za fakultatívny halofyt. Kvitne od mája do júna.
Carex hordeistichos
Opis: Trváca, hustotrsnatá rastlina vysoká 10–30(–50) cm. Podzemok krátky, neplazivý. Byle priame, tupo 3-hranné, hladké, pri súkvetí drsné. Listy dlhšie ako byle, 3–5 mm široké, dolu žliabkaté, hore ploché a drsné, ± tuhé, sivozelené, znenáhla končisté, pošvy prízemných listov tuhé, červenohnedé, na báze vláknito rozpadavé. Súkvetie z 5–7 klasov, samčie klasy 2–3, zblížené, úzko valcovité až kyjačikovité, plevy tupé, zaokrúhlené, veľmi široko belavo suchoblanito obrúbené, samičie klasy 2–4, zreteľné 4–5-radové, horné sediace, svojimi vrcholmi sa prekrývajúce, od samčích klasov oddialené, dolné na 1–3 cm dlhých stopkách. Listene listovité, dolné s pošvou dlhou 10–25 mm, omnoho dlhšou ako súkvetie, samičie plevy vajcovito kopijovité, ± končisté, široko bielo obrúbené, na kýle zelené, niekedy ostinkaté, na okraji drsné. Pamechúriky vajcovito kopijovité, omnoho dlhšie ako plevy, v 4–5 pozdĺžnych radoch, vzpriamené, lesklé, tenko žilované, žltohnedé až oranžovohnedé, roztrúsene drsno páperisté, úzko pílkovito krídlaté, znenáhla zúžené do dlhého, drsného, 2-úkrojkového zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Druh ohrozený zmenami v krajine, intenzifikáciou poľnohospodárstva, odvodňovaním, zavážaním odpadmi. Mnoho populácií je veľmi málopočetných, tvorí ich iba niekoľko trsov. V ČR patrí medzi silne ohrozené (C2t) a zákonom chránené druhy (§1), na Slovensku medzi potencionálne ohrozené (NT) druhy, nie je zákonom chránená.
Carex hordeistichosCarex hordeistichos
Foto: 17. 5. 2007 a 7. 6. 2009 (Slovensko, Liptovská kotlina), 30. 4. 2007 a 10. 5. 2009 (Slovensko, Podunajská rovina).