Syn.: Vignea paniculata (L.) Rchb.
České mená: ostřiž latnatá (Opiz 1852), ostřice latnatá (Kubát 2002)
Slovenské mená: ostrica metlinatá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex paniculata
Rozšírenie: Druh s ťažiskom výskytu v Európe, kde sa súvislý areál rozprestiera od Britských ostrovov cez západnú a strednú Európu po Ukrajinu, na sever po Baltické more, na juhu po Apeninský a sever Balkánskeho polostrova. Okrem toho vzácnejšie na Pyrenejskom polostrove, v severnej Afrike (Maroko), na východe v oblasti Čierneho mora a Kaukazu. Vyskytuje sa tiež na juhu Škandinávie a v Bielorusku.
V Českej aj Slovenskej republike sa vyskytuje roztrúsene, v niektorých oblastiach až relatívne hojne (napr. vnútrokarpatské kotliny), v niektorých oblastiach úplne alebo takmer úplne chýba.
Carex paniculata
Ekológia: Táto ostrica sa vyskytuje v celej škále biotopov. Na brehoch riek i vodných nádrží, na slatinných rašeliniskách, v lesných mokradiach a jelšinách tiež v priekopách od nížin do podhorského stupňa. Vyžaduje mokré, výživné, zásadité i neutrálne pôdy. Kvitne od mája do júna.
Carex paniculata
Opis: Trváca, hustotrsnatá rastlina vysoká 40–100 cm. Plstnaté korene vytvárajú husté mačiny. Byle hrubé, žliabkaté, 3-hranné, výrazne drsné, bazálne pošvy bledo až čiernohnedé, nerozpadavé, lesklé. Listy takmer dĺžky byle, 3–7 mm široké, plocho žliabkaté, tuhé, ostré. Paklas dlhý 5–15 cm, riedky, bezlisťeňový, na báze rozkonárený, vyššie stiahnutý, klasy početné, dolné väčšinou celé samičie, s vajcovitými, končistými, bledohnedými, široko blanito obrúbenými plevami, horné klasy samčie, pamechúriky 2,5–3,5 mm dlhé, vzpriamené, tmavohnedé, žilované, holé, lesklé.
Ohrozenie a ochrana: Druh regionálne silne ohrozený zmenami v krajine, intenzifikáciou poľnohospodárstva, odvodňovaním, zavážaním odpadmi. Na druhej strane v niektorých oblastiach bežný druh, často zarastá nekosené slatinné rašeliniská, na ktorých expanduje i pri poškodení vodného režimu. Za vhodných podmienok dokáže vytvárať rozsiahle, husté porasty s bultami vysokými aj viac ako meter. V ČR patrí medzi taxóny vyžadujúce pozornosť (C4a), na Slovensku medzi menej dotknuté (LC) druhy, v oboch štátoch nie je zákonom chránená. Zákon ju však chráni v susednom Maďarsku.
Carex paniculata
Carex paniculata
Carex paniculata
Foto: 10. 5. 2005 (Slovensko, Popradská kotlina) a 11. 5. 2011 (Slovensko, Liptovská kotlina).