Syn.: Trasus riparius (Curtis) Gray
České mená: ostříž pobřežní (Presl 1819), tuřice pořiční (Opiz 1852), ostřice pobřežní (Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenské mená: ostřice pobřežní (Reuss 1853), ostrica pobrežná (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1999)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex riparia
Rozšírenie: Druh s euroázijským areálom. V Európe sa vyskytuje takmer na celom kontinente – od Škandinávie na severe až do Stredomoria, tu aj na severe Afriky (Alžírsko, Maroko) a viacerých ostrovoch. V Ázii na juhu od Iránu, Sýrie a Turecka cez strednú Áziu až po západnú Sibír a Čínu.
V Českej aj Slovenskej republike sa vyskytuje roztrúsene (miestami až pomerne hojne) v teplejších oblastiach a nížinách oboch štátov, v podhorí a kotlinách iba vzácne.
Ekológia: Rastie v mokradiach, na brehoch vodných tokov, v močiaroch, ale aj priekopách, vo svetlinách lužných lesov a na ich okrajoch, od nížin do pahorkatín, ojedinele až do podhoria. Vyžaduje mokré, preplavované, výživné, zásadité až slabo kyslé, humózne, hlinité aj slatinné pôdy.
Carex riparia
Opis: Trváca, netrsnatá rastlina vysoká 60–150(–200) cm. Byľ priama, ostro 3-hranná, hrubá, drsná. Listy o málo dlhšie ako byľ, 6–18 mm široké, ploché, drsné, tuhé, pošvy sivohnedé, nerozpadavé, bazálne bezčepeľové. Súkvetie z 3 až 10 klasov, horné (2–)3–5(–6) samčie, hrubo valcovité, dlhé 2–6 cm, zblížené, dolný so štetinovitým listeňom, dolné klasy (2–5) samičie, valcovité, až 10 cm dlhé a 12 mm široké, husté, horné málo oddialené, dlho stopkaté a ovisnuté, listene listovité, dolný dlhší ako súkvetie a krátko pošvatý, samičie plevy vajcovito kopijovité, končisté, hrdzavohnedé, pamechúriky 5–6,5 mm dlhé, také dlhé alebo o málo kratšie ako plevy, šikmo odstávajúce, vajcovito kužeľovité, nafúknuto 3-hranné, holé, rebernaté, hnedozelené, zúžené do krátkeho zobáčika. Kvitne od (apríla) mája do júna.
Carex ripariaCarex riparia
Carex riparia
Ohrozenie a ochrana: Mnohé lokality ostrice pobrežnej zanikli v minulosti rozsiahlymi melioračnými úpravami v krajine, napriek tomu ostáva relatívne hojným druhom. V Českej republike je v Červenom zozname zaradená do kategórie vzácnejších taxónov vyžadujúcich pozornosť (C4a), v ČR ani SR nie je zákonom chráneným druhom.
Poznámka: Spolu s ďalšími vysokými ostricami je súčasťou ostricových spoločenstiev zväzu Magnocaricion elatae.
Carex riparia
Foto: 15. 5. 2005 a 13. 6. 2006 (Slovensko, Východoslovenská nížina).