Syn.: Centaurea phrygia L. var. elatior Gaud., Jacea elatior (Gaud.) Soják, Jacea phrygia subsp. elatior (Gaud.) Dostál, Centaurea phrygia sensu Willd., Centaurea austriaca sensu Rchb., Centaurea phrygia subsp. pseudophrygia auct. non (C. A. Meyer) Gugler, Centaurea phrygia subsp. cirrata auct. non (Rchb.) Čelak, Cyanus phrygia auct. non (L.) G., Jacea pseudophrygia auct. non (C. A. Meyer) Holub, Centaurea elatior (Gaud.) Hayek
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Centaurea pseudophrygia
Rozšíření: Střední Evropa (Rakousko, ČR, Německo, jižní Polsko, Slovinsko, severní Itálie, Švýcarsko), na sever zabíhá výskyt do Dánska a jižního Norska, s druhotným výskytem v jižním Švédsku. Izolovaný výskyt také v Bosně a Hercegovině a Srbsku.
V ČR se vyskytuje roztroušeně, místy hojně v suprakolinním až submotánním, méně montánním stupni (Šumava, Předšumaví, Krušné hory a jejich podhůří, Podkrkonoší, severozápadní část Českého středohoří, Železné hory, vzácně také v Českém lese, Orlických horách a na Českomoravské vrchovině).
Udávána je také z Karpat (Veľká Fatra, Nízké a Vysoké Tatry až po Rumunsko). U karpatských populací se možná ale jedná o jiný taxon.
Ekologie: Chrpa parukářka roste na mezofilních loukách, světlých lesních lemech, v příkopech komunikací. Bývá také vysazována jako okrasná rostlina.
Popis: Vytrvalá rostlina. Kořen je poměrně krátký, ale tlustý a vřetenovitý. Lodyhy jsou přímé, až 130 cm dlouhé, v horní třetině až polovině větvené, řídce chlupaté krátkými pokroucenými mnohobuněčnými chlupy a s řídkými přisedlými žlázkami. Listy jsou celistvé, na okrajích oddáleně ostře zubaté, v mládí krátce chlupaté. Přízemní růžice listů je za květů odumřelá. Dolní listy řapíkaté, od střední části lodyhy jsou listy přisedlé, vejčité až podlouhlé, směrem k vrcholu se jen málo zmenšují. Horní listy jsou na bázi většinou poloobjímavé nebo zaokrouhlené. Květenstvím je úbor, veliký 4-5 cm v průměru, barvy růžové až růžově fialové, jednotlivé. Zákrov je kulovitý až válcovitý. Přívěsky středních a vnějších zákrovních listenů na bázi černé nebo černohnědé, v horní části černohnědé, většinou zcela zakrývají zákrovní listeny, na konci hřebenitě členěná vrcholová část (včetně koncové třásně). Nejdelší přívěsky i s třásněmi jsou velmi výrazně ven vyhnuté a vytvářejí okolo zákrovu hustou „paruku“. Koruna je růžová až růžově fialová, u okrajových květů paprskující. Plodem je nažka válcovitá, světle hnědá s chmýrem až 1,7 mm dlouhým.
Ohrožení a ochrana: Chrpa parukářka je řazena Červeným seznamem ČR mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (C4a).
Centaurea pseudophrygiaCentaurea pseudophrygia
Centaurea pseudophrygia
Fotografováno dne 2. 8. 2005 (Krušné hory, Liščí kámen u Meluzíny – cca 2 km jižně od Klínovce, 980 m n. m.).