Syn.: Stellaria viscida Bieb, Cerastium anomalum W. et K. in Willd., Stellaria dubia Bast., Stellaria anomala (W. et K.) Rchb., Dichodon anomalum (W. et K.) Rchb., Arenaria anomala (W et K.) Shinners, Dichodon dubium (Bast.) Ikonn., Dichodon viscidum (Bieb.) Holub – rožinec lepkavý
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Cerastium dubium
Rozšírenie: Od severozápadného Francúzska do stredného Ruska, západná Ázia, severná Afrika. U nás prevažne v nižších polohách, v ČR iba na južnej Morave, v Čechách len sekundárne.
Ekológia: Vlhké polia, lúky a pastviny, priekopy, zväčša na ťažkých, aj zasolených, mechanickými zásahmi narušovaných pôdach.
Opis: Jednoročné, husto žľaznaté, lepkavé byliny. Stonka 5–30 cm vysoká, vzpriamená až poliehavá, jednoduchá alebo rozkonárená. Dolné listy úzko lopatkovité, ostatné čiarkovité. Kvety v riedkych pavidliciach, menej často po 1–2. Kvetné stopky páperisto žľaznaté až lepkavé. Kvety v priemere asi 10 mm, biele, kališné kopijovité až vajcovito kopijovité. Tobolky úzko vajcovité.
Ohrozenie a ochrana: V Česku patrí k silne ohrozeným druhom (C2b), na Slovensku potenciálne ohrozený (NT).
Cerastium dubium
Cerastium dubium
Foto: 21. 4. a 3. 5. 2007 (Jastrabie pri Michalovciach).