Syn.: Cerastium ovale Pers., Cerastium viscosum auct. non L.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium glomeratum

Cerastium glomeratum

Rozšíření: Druh eurasijského původního rozšíření, je zavlékán téměř po celém světě. U nás roste roztroušeně až dosti hojně od nížin do pahorkatin, do hor je zavlékám vzácně.
Ekologie: Roste na ruderálních místech, na trávnících, podél cest, na polích, rumištích, v příkopech, občas jako plevel v zahradnictví. Kvete od dubna do září.
Popis: Jednoletá, světle zelená bylina, vysoká 8–30 cm. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, jednoduchá nebo větvená. Celokrajné listy jsou vstřícné, nejspodnější krátce řapíkaté, jinak přisedlé, vejčité až okrouhle vejčité, chlupaté. Vidlany jsou klubkovitě stažené, podepřené bylinnými listeny, květní stopky jsou i za plodu sotva zdéli kalicha. Kopinaté kališní lístky jsou porostlé chlupy, které přečnívají jejich špičku. Rozeklané korunní lístky jsou bílé, zdéli kališních. Čnělek je pět, tyčinek obvykle deset. Tobolky otevírající se deseti zuby obsahují drobná semena.
Cerastium glomeratumCerastium glomeratum
Fotografováno dne 1. 5. 2008 (Praha-Krč).