Syn.: Ceranthe acuta (Moench) Opiz, Ceranthe wierzbickii Opiz, Cerinthe acuta Moench
Česká jména: voskověnka menší (Presl 1812, Opiz 1852), voskovka menší, holica, mléčka (Sloboda 1852), voskovka menší (Čelakovský 1879, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Cerinthe minor
Rozšíření: Jihovýchodní Evropa a jižní část střední Evropy (po jižní Polsko a Sasko), na západ zasahuje do Francie, na východ přes Malou Asii, Írán a jižní Rusko až po Altaj. U nás ve středních, východních a severozápadních Čechách, na jižní a střední Moravě, také na Těšínsku. Na Slovensku především v jižních oblastech, vzácně zasahuje i do podhůří centrálních pohoří.
Ekologie: Roste v lesních lemech a na výslunných stráních, často i na druhotných stanovištích (rumiště, úhory, náspy), v pásmu od nížin až ho hor.
Cerinthe minor
Popis: Dvouletá, výjimečně jednoletá nebo vytrvalá, ojíněná bylina, 15–60 cm vysoká, lodyha přímá, nahoře větvená, často fialově naběhlá, dolní listy v přízemní růžici řapíkaté, obvejčité, lodyžní střídavé, podlouhle vejčité, objímavé, často s bělavými skvrnami. Vijany květů husté, s listeny, koruna trubkovitá, sírově žlutá, korunní cípy úzké, čárkovité až kopinaté. Plodem je dvousemenná tvrdka. Druh je variabilní, rozdíly se projevují ve velikosti, tvaru a skvrnitosti listů i odění květních stopek.
Ohrožení a ochrana: Voskovka menší je z hlediska ohrožení hodnocena jako vzácnější druh naší květeny vyžadující pozornost (C4a).
Poznámka: Voskovka menší (stejně jako některé další druhy z čeledi Boraginaceae) je živnou rostlinou pro tesaříka Opsilia coerulescens.
Cerinthe minor
Cerinthe minorCerinthe minor
Cerinthe minor
Fotografováno ve dnech 23. 4. 2003 a 26. 6. 2004 (Brno, Hády a Ketkovice) a 7. 5. 2013 (Vršek u Vestce).