Syn.: Cytisus austriacus L., Cytisus supinus L. var. γ, Viborgia austriaca (L.) Moench, Genista austriaca (L.) Scheele, Cytisus austriacus L. var. argenteus Neilr., Cytisus austriacus L. var. luteus Neilr., Cytisus kerneri Kanitz var. austriacus (L.) Kanitz, Cytisus austriacus L. var. aureus Neilr., Cytisus supinus L. subsp. austriacus (L.) Briq.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Chamaecytisus austriacus
Rozšíření: Evropský druh, roste na Balkánském poloostrově, ve střední Evropě v Maďarsku, odkud zasahuje do Rakouska, na Moravu a Slovensko. U nás pouze v nejteplejších pahorkatinách jižní Moravy, kde je dosud místy hojný. Izolovaná arela v Polabí zanikla téměř před sto lety. Naším územím prochází severozápadní hranice areálu.
Ekologie: Pastviny, travnaté lemy křovin a lesů, okraje vinic, sadů a komunikací. Druh je náročný na živiny, vyžaduje suché až vysychavé, většinou písčitohlinité, hlubší půdy, převážně na sprašových sedimentech, vápnitých píscích, slínech nebo vápencích.
Chamaecytisus austriacus
Popis: Keře vysoké 20–50(–70) cm, s četnými letorosty. Zdřevnatělé větve poléhavé nebo vystoupavé, olysalé nebo lysé, letošní vzpřímené, tenké, hustě přitiskle chlupaté, s některými chlupy rovnovážně odstálými. Listy trojčetné, řapíky do 15 mm dlouhé, hustě přitiskle chlupaté, lístky úzce eliptické až uzoučce obvejčité, 12–23 mm dlouhé a 3–5 mm široké, zašpičatělé, na líci i na rubu hustě přitiskle chlupaté. Květy ve strboulech na koncích letorostů, koncové strbouly 6–14květé, strbouly na koncích postranních větví chudokvěté, se 2–4(–6) květy. Květní stopky krátké, s čárkovitým listenem a dvěma šídlovitými listenci. Květy 15-20 mm dlouhé, kalich 10–12 mm dlouhý, hustě přitiskle chlupatý, korunní lístky sytě žluté až zlatožluté, pavéza vzhůru ohnutá, obvejčitá, na vrcholu vykrojená, někdy s tmavou skvrnou, na líci hustě kratičce hedvábitě chlupatá, křídla podlouhlá, kratší než pavéza, lysá, člunek lysý. Plodem je podlouhlý, rovný, zploštělý, na vrcholu zašpičatělý lusk. Druh kvete v červnu a červenci.
Ohrožení a ochrana: V ČR je čilimník rakouský zařazen mezi ohrožené druhy (C3).
Chamaecytisus austriacusChamaecytisus austriacus
Chamaecytisus austriacus
Fotografováno dne 26. 5. 2008 (Slovensko, Devínská Kobyla).